Category:

I. pololetí 2022/2023

Biologická olympiáda – školní kolo

V úterý 31. ledna 2023 proběhlo na Osmičce školní kolo Biologické olympiády. Všichni zúčastnění museli zvládnout nejen teoretický test, ale také „poznávačku“ a praktický úkol. V kategorii D zvítězila Michaela Adamcová ze 7.E, v kategorii C získal 1. místo Adam Synek, 2. místo Jan Hejda a 3. místo Antonín Loriš, všichni z 8.E. Gratulujeme a postupujícím do okresního kola držíme palce! Mgr. Svatava Svobodová 

Continue reading ➝

Den naruby ve 4.C a pololetní vysvědčení

V úterý 31. ledna 2023 si mohli žáci vyzkoušet roli učitele a paní učitelka se stala žákyní naší třídy. Žáci – kantoři si vybrali libovolný předmět, do kterého si vytvořili aktivitu pro ostatní spolužáky. Zkusili si tak, jaké to je vést celou třídu a vysvětlit dané učivo. V matematice jsme opakovali základní početní operace či slovní úlohy, v českém jazyce jsme psali diktát a v pracovních činnostech si všichni zkusili různá skládání papíru. Mezi dané předměty byl také vybrán tělocvik,

Continue reading ➝

Karel IV. ve 4.C

Od prvního lednového týdne nového roku 2023 jsme ve třídě 4.C pracovali ve skupinách projekt o Karlu IV. Vyprávěli jsme si o tomto panovníkovi, o tom, jak žil, kolik měl žen a dětí, kolik uměl jazyků a co v té době jedli a jak se oblékali. Skupinovou práci jsme pak představili před tabulí. Někteří přišli oblečení jako v době gotiky. Paní učitelka nám upekla žitnou placku, kterou osladila medem, asi tak jako v době Karla IV. Bylo to fajn a

Continue reading ➝

Karel IV. ve 4.B

Spolužáci ze 4.C nás inspirovali a i my jsme se v lednu pustili do projektu věnovanému králi Karlu IV. Z vlastních zdrojů jsme si do školy přinesli knihy, zajímavosti, informace, obrázky či fotografie. Vytvořili jsme skupiny a pustili se do práce. Učili jsme se nejenom pracovat s informacemi a historickými fakty, ale také vzájemné spolupráci a toleranci. Poznali jsme zodpovědnost za skupinu a její práci a upevnili třídní vztahy i vzájemná kamarádství. Během tvorby jsme zažili spoustu legrace. Žáci 4.B, Mgr. Renáta

Continue reading ➝

Celostátní přehlídka dětských recitátorů 1. stupně – školní kolo

V pondělí 30. ledna 2023 proběhlo na 1. stupni školní kolo v recitaci. Všichni soutěžící byli v dobré náladě a velmi dobře připraveni. Poděkování patří také všem kolegyním, které tvořily porotu. Do obvodního kola postupují za 1. ročník Tereza Kulhánková z 1.B a Lada Nalerajová z 1.C , za 2. a 3. ročník Vít Klimánek a Dominik Ponča, oba ze 3.B, za 4. a 5. ročník Ema Foldynová ze 4.C a Anna Jančušová z 5.A. Všem vítězům gratulujeme a držíme pěsti v kole obvodním. Mgr. Martina

Continue reading ➝

5.B v knihovně

Ve čtvrtek 26. ledna 2023 jsme šli do knihovny, kde jsme si ve velmi příjemném prostředí  povídali o pověstech a mýtech, o  bájných slovanských bozích, i o tom, jaké bohy kdo uctíval a proč.  Některé jsme poznávali na obrázcích. Vzpomínali jsme, které bohy známe z různých knih nebo filmů, např. jako postavy z knihy  Harry Potter. Celé povídání jsme ukončili četbou z knih dle vlastní volby.   Čtenáři z 5.B, Mgr. Zdeňka Jedličková

Continue reading ➝

Matematická olympiáda 5. ročníku – okresní kolo

Okresní kolo Matematické olympiády proběhlo ve středu 25. ledna na Základní škole Petra Bezruče ve Frýdku. Z Osmičky postoupilo šest úspěšných řešitelů školního kola, Gabriela Adamcová, Gabriela Bendová a Beata Petrulová z 5.A, Adam Holásek, František Klimánek a Lucie Lacková z 5.B. Soutěžící řešili tři obtížné matematické úlohy. Náš František mezi 99 soutěžícími vybojoval fantastické 2. místo! Frantovi gratulujeme a všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Mgr. Renáta Polomská 

Continue reading ➝

1.B a 9.B na sněhu

Zimní radovánky jsou skvělou příležitostí ke vzájemnému setkání prvňáků a deváťáků. Radost ze sněhové nadílky a společně postavených HUHULÁKŮ provázelo celé jejich tvoření. Veselé zážitky ze středy 25. ledna 2023 zůstanou uchovány v srdíčcích malých žáčků velmi dlouho. Děkujeme, deváťáci! Mgr. Jiřina Prymusová 

Continue reading ➝

Stopy ve sněhu ve 2.A

V předmětu Člověk a jeho svět se žáci 2.A učili rozlišovat stopy zvířat ve sněhu v zimě. Pomohla jim při tom hra “bojovka”, ve které měli v úterý 17. ledna 2023 ve dvojicích rozluštit tajenku právě pomocí stop zvířat. Všichni se moc snažili a užili si napětí ze hry. V úterý 24. ledna 2023 jsme využili sněhového počasí a vypravili se ven na školní hřiště, kde jsme stopy ve sněhu viděli na vlastní oči. A nakonec jsme si postavili sněhuláka.  Mgr. Zuzana

Continue reading ➝

1.B na sněhu

V pondělí 23. ledna 2023 vyrazila třída 1. B za sněhovou nadílkou na školní hřiště. Výsledkem jejich stavitelského umění byly skupinky sněhuláků. Předchozí nedostatek sněhu si děti vynahradily v pracovních činnostech a ve výtvarné výchově vystříháním látkového sněhuláka a nakreslením tučňáčka. Mgr. Jiřina Prymusová 

Continue reading ➝