Šablony II

Naše škola se nově zapojila do projektu Šablony II — Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky.
Žáci se přihlásili do Badatelských klubů, Klubů zábavné logiky a deskových her, Čtenářských klubů a doučování. 
Vyučující prvního i druhého stupně a vychovatelky školní družiny využijí projektové dny.

Šablony II

Naše škola se nově zapojila do projektu Šablony II — Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky.
Žáci se přihlásili do Badatelských klubů, Klubů zábavné logiky a deskových her, Čtenářských klubů a doučování. 
Vyučující prvního i druhého stupně a vychovatelky školní družiny využijí projektové dny.

Šablony III

Šablony III

Po úspěšném ukončení projektu Šablony II se Osmička zapojila do projektu Šablony III. Naši vyučující se v jeho rámci zaměří na přímou práci s dětmi 1. i 2. stupně. Jednou částí je činnost v klubech, a to deskových her, čtenářském, badatelském, anglickém a německém. Další žádanou aktivitou pak jsou hodiny doučování.

Zazeleňme školu

Celoškolní projekt Zazeleňme školu

Během tohoto školního roku realizujeme v rámci estetizace a revitalizace školy projekt Zazeleňme školu. Chceme motivovat žáky k zájmu o zeleň, o rostliny, o to, jak je vysévat či sadit, pečovat o ně, množit je. Rádi bychom, aby si děti zpříjemnily a ozvláštnily některé hodiny snahou samostatně vypěstovat si vybranou rostlinku. Cílem je nejen zpříjemnit a zútulnit květinovou výzdobou naše školní prostředí, a to uvnitř budovy i na školním dvoře, ale také upozornit na význam zeleně, rostlin a stromů, v našem životě.

Národ. plán doučování

Národní plán doučování

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Je primárně určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem a v extrémním případě vypadnutím ze vzdělávání. U těchto žáků došlo k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání.

Národní plán obnovy

Národní plán obnovy (NPO) České republiky
je postaven na šesti prioritách, a to na digitální transformaci, fyzické infrastruktuře a zelené tranzici, vzdělávání a trhu práce, institucích a regulaci a podpoře podnikání, výzkumu, vývoji a inovaci, zdraví a odolnosti obyvatel. Tyto priority jsou implementovány prostřednictvím 27 komponent. Prostředky na realizaci NPO budou České republice poskytnuty z Evropské unie prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility) a to v průběhu let 2021 – 2026.

Jazyková příprava žáků-cizinců

PÉČE O ŽÁKY CIZINCE NA „OSMIČCE“ 

Na naší základní škole se věnujeme vzdělávání žáků cizinců již řadu let. Učili jsme u nás děti z různých zemí, např. ze Sýrie, Vietnamu, Korey, Ukrajiny, Ruska. Nejinak je tomu i v letošním školním roce, od 1. do 9. třídy máme děti korejské, vietnamské i čínské národnosti. Dětem se věnujeme velmi aktivně, vše začíná přijetím žáka do školy a vyřízením formalit důležitých pro zapsání žáka. Pokud rodiče nemluví česky a nemají svého tlumočníka, obracíme se na CPIC v Ostravě a na NIDV a spolupracujeme s nimi. Z internetových stránek NIDV čerpáme řadu formulářů přeložených do mateřských jazyků rodin.

Šablony I OP JAK
Osmička se zapojila do výzvy Šablony pro ZŠ I, která je součástí OP JAK. Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.