Nabízíme odebírání obědů do jídlonosičů pro cizí strávníky. V případě zájmu kontaktujte kancelář školní jídelny, tel. 558 445 165.

 

1. PRODEJ OBĚDŮ

PREFERUJEME BEZHOTOVOSTNÍ PLATBU!!!

V hotovosti
– hlavní prodej – poslední pracovní den v měsíci na následující měsíc od 7.00 do 7.50 
– během měsíce – každé pondělí od 7.00 do 7.50 hod.

Bezhotovostně INKASO

– pro bezhotovostní platbu je nutno postupovat dle pokynů níže. 

INKASO ŽÁK

INKASO CIZÍ STRÁVNÍK

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

PŘIHLÁŠKA PŘÍSPĚVEK NA OBĚDY

PODMÍNKY PŘÍSPĚVKY NA OBĚDY

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

  •  7 – 10 let         30 Kč / 1 oběd 
  • 11 – 14 let          32 Kč/ 1 oběd
  • 15 let a více     34 Kč/ 1 oběd 
  • cizí strávníci   88 Kč/ 1 oběd

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují dané věkové kategorie. Školní rok trvá od 1. 9. do 31. 8. 

 

2. ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Telefonicky 

– na tel. čísle 558 431 055, 558 445 165, 731 617 825 ráno do 8.00 hod. ještě na týž den

Internetem 

– pouze na stránkách www.strava.cz do půlnoci den předem

V případě zájmu vám veškeré potřebné údaje sdělíme osobně. Neodhlašujte na stránkách školy, počítače nemají propojený program se stravováním, ani formou SMS zpráv (bývají doručeny pozdě)!

Na terminálu 

– u vchodu do školy ráno do 8.00 hod. na týž den, zde si žáci obědy odhlašují sami, mohou si také vybrat jídlo ze dvou druhů na úterky až pátky, a to do 12.00 hod. předešlého dne

Upozorňujeme, že noví žáci si na terminálu často omylem stravu místo přehlášení odhlásí. Proto prosíme o dohled, případně požádejte o spolupráci vychovatelky ŠD.

Pokud zapomenete oběd včas odhlásit, můžete si ho vyzvednout do jídlonosiče v době od 11.15 do 11.35 hod., ale pouze v první den nepřítomnosti žáka ve škole (vyhláška 107/ 2008 Sb.).

Při ukončení docházky ve škole si musíte dítě ze stravování odhlásit a zrušit INKASO!

 
Přeplatky za odhlášené obědy
Při bezhotovostní platbě i hotovostní platbě se vám odečtou v následujícím měsíci. Při ukončení stravování na škole vám za funkční a neporušený čip vrátíme 150,-Kč. Čip je nutné vrátit nejpozději do 1 roku po ukončení stravování.

 

3. ZAPOMENUTÝ NEBO ZTRACENÝ ČIP

Zapomenutý čip
– o velké přestávce od 9.40 do 9.55 hod. bude žákovi vydána náhradní stravenka v kanceláři ŠJ, pokud si v tuto dobu žák stravenku nevyzvedne, bude mu oběd vydán až ve 13.50 hod. po nahlášení jména paní kuchařce
Ztracený čip
– zakoupení nového čipu v hodnotě 150 Kč

 

Olga Janetová, vedoucí školní jídelny