Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

Schválený rozpočet na rok 2024 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek je zveřejněn

na elektronické úřední desce  a rovněž na internetových stránkách města v sekci:

https://www.frydekmistek.cz/magistrat/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/rozpocet/rok-2024/

 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na l. 2025-2026 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek je zveřejněn
na elektronické úřední desce a rovněž na internetových stránkách města v sekci:

https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/strednedoby-vyhled-rozpoctu/rok-2025-2026/

 

Návrh rozpočtu na rok 2024 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na l. 2025-2026.

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Powered By EmbedPress

OZNÁMENÍ o přerušení provozu školní družiny

Powered By EmbedPress

Vážení rodiče, žáci a příznivci “Osmičky, 

přeji Vám všem krásně a pohodově prožité léto.

Nevyzvednutá vysvědčení budou k vydání dne 19. 7. a dne 28. 8. vždy v čase od 8 do 12 hodin.

Vyučování zahájíme v pondělí  4. září. 

Společně s kolegy se na Vás opět těšíme v novém školním roce. 

                                                                                                                                                                                             Mgr. Kateřina Kubíčková

 

OZNÁMENÍ o přerušení provozu školní družiny

Powered By EmbedPress

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

termín zápisu Vašich dětí do 1. tříd se blíží. Dovolujeme si Vám připomenout nejdůležitější informace

ke splnění náležitostí spojených se zápisem:

– zápis se bude konat na Osmičce ve dnech 17. – 18. dubna 2023 v době od 13.00 do 17.00 hodin

– proběhne za osobní přítomnosti dítěte a zákonného zástupce, v mimořádných případech, kdy tato forma není možná, se dohodněte na způsobu         zapsání s vedením školy

– k zápisu přineste občanský průkaz a rodný list dítěte

– škola má kapacitu pro přijetí všech dětí

– v případě, že bude zákonný zástupce dítěte žádat o odklad školní docházky, musí k žádosti předložit:

  1. posouzení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny)
  2. doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa

pokud tyto náležitosti nebudete mít vyřízeny do doby zápisu, dodáte je škole v co nejblíže možném termínu, a to do 31. 5. 2023 (bude projednáno u zápisu)

Další informace naleznete v sekci – Budoucí prvňáčci

 

Těšíme se na děti i rodiče, během zápisu Vás čeká zajímavá cesta napříč školou kouzel.

                                                                                                                                                                                                        Mgr. Kateřina Kubíčková

ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTU NA r. 2023 A STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2024-2025 (v tis. Kč)

Na úřední desce města – Návrh rozpočtu na rok 2023 příspěvkových organizací zřízených SMFM | Frýdek-Místek (frydekmistek.cz) a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na l. 2024-2025 příspěvkových organizací zřízených SMFM | Frýdek-Místek (frydekmistek.cz)  

a na webových stránkách města  Rok 2023 | Frýdek-Místek (frydekmistek.cz) (návrh rozpočtu na r. 2023)
Rok 2024 – 2025 | Frýdek-Místek (frydekmistek.cz)  (návrh střednědobého výhledu rozpočtu na l. 2024 – 2025) jsou zveřejněny zmíněné návrhy PO.

 

ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTU NA r. 2022 A STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2023-2024 (v tis. Kč)

 Schválené rozpočty –  Schválené rozpočty na r. 2022 příspěvkových organizací zřízených statutním městem Frýdek-Místek

 Střednědobé výhledy rozpočtu – Schválené střednědobé výhledy rozpočtu 2023-2024 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek

 

ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTU NA r. 2021 A STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2022-2023 (v tis. Kč)

 Schválené rozpočty –  Schválené rozpočty na r. 2021 příspěvkových organizací zřízených statutním městem Frýdek-Místek

 Střednědobé výhledy rozpočtu – Schválené střednědobé výhledy rozpočtu 2022-2023 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek

 

ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTU NA r. 2020 A STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2021-2022 (v tis. Kč)

 Schválené rozpočty –  Schválené rozpočty na r. 2020 příspěvkových organizací zřízených statutním městem Frýdek-Místek

 Střednědobé výhledy rozpočtu –  Schválené střednědobé výhledy rozpočtu 2021-2022 příspěvkových organizací zřízených statutním městem Frýdek-Místek

 

ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTU NA r. 2019 A STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2020-2021 (v tis. Kč)

 Schválené rozpočty – Schválené rozpočty na r. 2019 příspěvkových organizací zřízených statutním městem Frýdek-Místek

 Střednědobé výhledy rozpočtu – Schválené střednědobé výhledy rozpočtu 2020-2021 příspěvkových organizací zřízených statutním městem Frýdek-Místek

Vážení rodiče, milí žáci,

dovolte mi, abych Vás touto formou pozdravila a představila se.

Mnozí z Vás mě znají jako učitelku matematiky a přírodopisu z předchozích let, protože Osmička se stala mým druhým domovem již v roce 2008, kdy jsem na ni nastoupila jako absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vedle výuky jsem také zastávala funkci zástupkyně ředitelky školy pro 2. stupeň.

Snažila jsem se vždy nejen učit s naplněním výchovně vzdělávacích cílů, ale i zábavnou formou a mít vstřícný přístup k žákům, k rodičům i ke kolegům. V tomto bych chtěla pokračovat i jako ředitelka Osmičky, a to ve spolupráci se schopným týmem spolupracovníků, kvalitních po profesionální i lidské stránce, naplňovat společné představy o moderní, podnětné a pro veřejnost otevřené a přístupné škole, do které se žáci těší, rádi se v ní učí a cítí se dobře.

Přeji všem našim žákům úspěšný nový školní rok, ve kterém máme spolu před sebou důležité cíle základní školy, tedy přípravu pro další navazující vzdělávání, pro každodenní život, pro orientaci a uplatnění se v něm. Věřím, že se každému dítěti na Osmičce podaří zažít úspěch, najde si kamarády a bude se moci s důvěrou obrátit na své vyučující.

Nám všem přeji pevné zdraví a plnění vzájemných očekávání.

Mgr. Kateřina Kubíčková

ředitelka školy