Z historie Osmičky

Vyučování na tehdy 8. základní devítileté škole ve Frýdku-Místku bylo zahájeno ve školním roce 1974 – 1975. Škola se postupně dostavovala, takže více než první pololetí strávili žáci i učitelé v části budovy tehdy 6. základní devítileté školy.

První pavilon Osmičky byl slavnostně otevřen 3. března 1975, provoz školní jídelny byl zahájen 19. května. Do školy nastoupilo 493 žáků a pedagogický sbor tvořilo zpočátku 16 učitelů. Ve školním roce 1975-1976 byl dobudován celý areál školy, počet žáků se zvýšil na 847 a působilo zde 33 pedagogů. Prvním ředitelem školy se stal pan Karel Musil, který ve funkci působil do roku 1988, kdy se stal školním inspektorem.