PŘIPRAVUJEME !!!

Zájmové útvary (kroužky) školní družiny 2024 – 2025

 

 

Kuchtík

G. Šuláková, S. Rečková

Děti se naučí základní postupy při přípravě jednoduchých pokrmů studené i teplé kuchyně ze sezónních a regionálních potravin s tematickým zaměřením na roční období, základy stolování
a zdravého stravování.   

Kreativní dílnička

S. Niklová

Kroužek „Kreativní dílnička“ je pro všechny šikovné ručičky, které chtějí zkoušet různé výtvarné postupy a tvořit krásná umělecká díla a zajímavé výrobky. Do každého výrobku mohou děti promítnout svou fantazii a kreativitu. V kroužku si děti vyzkouší práci s různými nástroji a pomůckami.

Malý přírodovědec

L. Juřicová

V kroužku malý přírodovědec se děti naučí mnoho zajímavých
a užitečných věcí o přírodě, rostlinách a zvířatech. Naučí se například základům ekologie a meteorologie, bude u nich rozvíjen respekt
a ohleduplnost k přírodě a všem živým tvorům. Bude podporovat logické myšlení a praktické dovednosti dětí.

Mažoretky

P. Milatová

Sportovní kroužek s tanečními prvky a hůlkou nebo pom pony, které děti dostanou k dispozici. Děti budou nacvičovat při poslechu moderní hudby krátkou společnou sestavu, kterou mohou předvádět na školních akcích.

 

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

Vážení rodiče,

sledujte, prosím, případné organizační změny v umístění tříd do jednotlivých oddělení.

Děkuji za pochopení, Rečková.

Příchod do ranní školní družiny pouze do 7:20 hod

 

Ranní školní družina – videotelefon ŠD, 1. patro

Odpolední školní družina (od 15:30) – videotelefon ŠD, 1. patro

DĚLENÍ TŘÍD DO ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ ROK 2023 – 2024

 

Oddělení

Videotelefon ŠD

Třída

Vychovatelka

1.

1. patro ŠD

2.B, 4.A

S. Rečková

2.

1. patro ŠD

2.A, 4.B

G. Šuláková

3.

1. patro ŠD

1.B, 3.B

L. Juřicová

4.

2. patro ŠD

1.A, 3.A

P. Milatová

5.

2. patro ŠD

2.C, 5.A, B, C

S. Niklová

 

 

Výchovně vzdělávací činnost školní družiny

Vnitřní řád školní družiny

Kriteria přijetí do školní družiny
Režim školní družinyPřihláška do školní družiny 2024_2025
Informace pro zákonné zástupce

Odhláška ze školní družiny

Poplatek ve školní družiněZmocnění k vyzvedávání dítěte