Šablony III

Po úspěšném ukončení projektu Šablony II se Osmička zapojila do projektu Šablony III. Naši vyučující se v jeho rámci zaměří na přímou práci s dětmi 1. i 2. stupně. Jednou částí je činnost v klubech, a to deskových her, čtenářském, badatelském, anglickém a německém. Další žádanou aktivitou pak jsou hodiny doučování.