INFORMACE ŠK. ROK 2023/2024

Vážení rodiče,

v úterý 12.09.2023 proběhla plenární schůze Spolku rodičů Osmičky. Hlavními body bylo projednání a odhlasování hospodaření, plánovaných akcí, výše příspěvku SR pro tento školní rok. Dále bylo na programu volení nového výboru SR.

Příspěvek na školní rok 2023/2024 činí 450,- Kč na každé dítě, se splatností do  31.12.2023 na číslo účtu SR 1941591011/3030. Do poznámek u platby převodem prosím uveďte třídu, jméno a příjmení dítěte.

Děkujeme za Vaši podporu a těšíme se na spolupráci v tomto školním roce.

Za Spolek rodičů Osmičky Silva Jedličková

Den dětí

V pátek 2. června 2023 se na hřišti Osmičky uskutečnil Den dětí, který pro děti 1. stupně pořádal Spolek rodičů Osmičky. Začátek byl v 8:30h, kdy všechny děti a paní učitelky, asistentky a asistenta přivítala předsedkyně Spolku rodičů Osmičky paní Silva Jedličková v podání prof. Minervy McGonagallové, protože Dětský den byl laděný v čarodějnickém duchu a převládaly masky ze známého filmu Harry Potter. Celý den nám krásně svítilo sluníčko, děti plnily úkoly a doprovázel je Medvídek Pú a Tygřík, jejichž kostýmy jsme měli zapůjčené z jazykové školy FACE 2 FACE. Děti měly za úkol projít celkem čtrnáct stanovišť, např. jízda na koloběžce, házení kostkou, hledání lektvarů, Famfrpál trochu jinak, chytání rybiček. Tři stanoviště byla doplněna Městskou policií FM, Dopravní policií a Dobrovolnými hasiči FM. Po splnění všech úkolů dostaly děti za celou třídu razítko do soutěžní karty. Na konci dopoledne jim byly předány dárečky s tématikou Harry Potter zpod mluvícího moudrého klobouku. 

Mnohokrát děkuji rodičům – Ivě M., Romči B., Martině K., Hance K., Lucce Š., Barči H., Kubovi H., Janě P.   a žákům 9.C – Kačce K., Aničce K., Tadeášovi P., Filipovi R., Samovi R., Kiki G., Samovi P., Hance S., Lukimu H., Ester M., Barči M. Bez Vás by tento krásný den nešel zorganizovat! Věřím, že tak jako my si tento den D užily také děti. Není nic krásnějšího, než jejich spokojený úsměv na rtech a rozzářené oči.

Ráda bych ještě jednou poděkovala všem, kteří se podíleli na jeho přípravě. Velmi si Vaší pomoci vážím a těším se na další rok.

Silva Jedličková, předsedkyně Spolku rodičů Osmičky 


https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Feu.zonerama.com%2FDanPavFoto%2FAlbum%2F9884608%3Fsecret%3DI7dA29AEc1b99mOLYD4HG0E31%26fbclid%3DIwAR3vhLkEP3ypgAJpjWi2kNJ4DQvd_isgzNWjmVlgNU6LZMQNco0o0rzDl1M&h=AT05dJcDzoatnyvafsD2RnMfarLNK8ecZJxZfHz51VNJN208O322ZYu0ku0DpXD6Ii2utKfvnjkMXwKDSSPw4O9gS77ed1cFSY2PA1DOKNYlbvlaYlWQoJmsQQSbssyZUeM

Výbor spolku rodičů

VÝBOR SPOLKU RODIČŮ

E-mail: sr.osmicka@seznam.cz

Předseda: 
Silvie Jedličková
Místopředseda: 
Romana Banáková 
Pokladník: 
Monika Beránková 
Členové výboru SR: 
Zdeněk Hodula
 
Lucie Horňáková
 
Markéta Kadubcová
 
Hana Kolářová
 
Jana Maďová
 
Ivana Murasová
 
Zdeňka Orálková
 
Markéta Slípková
 
Ivo Václavek

STANOVY SPOLKU RODIČŮ OSMIČKY