Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

 
Vážení rodiče, milí žáci,

na základě krizových opatření vlády ze dne 12. 10. 2020 bude od středy 14. 10. do pátku 23. 10. 2020 probíhat výuka žáků 1. i 2. stupně distančně, povinně dle paragrafu 184a, školského zákona (včetně omlouvání absence třídnímu učiteli přes webové rozhraní Bakaláři).

Podrobnější informace o organizaci výuky obdržíte přes webové rozhraní Bakaláři.

Rovněž bude přerušen provoz školní družiny a školní jídelny. Obědy budou automaticky odhlášeny.

Vrátnice školy bude v provozu v době od 8.00 do 16.00 hod (ne v době prodloužených podzimních prázdnin).

V týdnu od pondělí 26. 10. do pátku 30. 10. 2020 byly ministrem školství vyhlášeny prodloužené podzimní prázdniny.

Podle stávajících informací bychom se tedy opět měli s dětmi ve škole setkat v pondělí 2. 11. 2020.

Vážení rodiče, děkujeme za Vaši vstřícnost a pochopení. Na přechod k letošní distanční výuce se učitelé i žáci připravovali a věříme, že při spolupráci kantorů, žáků a Vás tento náročnější způsob vzdělávání opět zvládneme.

Přeji nám všem hlavně pevné zdraví, optimismus a spolehlivou techniku do příštích dnů.

13.10.2020              PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka 

Odkaz:                           https://www.mpsv.cz/osetrovne

.................................................................................................................................................................... 

 dist vyuka desatero 1st     dist vyuka desatero 2st

uvod obrazek

uvod obrazek

 .................................................................................................................................................................... 
 
PÉČE O ŽÁKY CIZINCE NA „OSMIČCE“ VE FRÝDKU-MÍSTKU 

Na naší základní škole se věnujeme vzdělávání žáků cizinců již řadu let. Učili jsme u nás děti z různých zemí, např. ze Sýrie, Vietnamu, Korey, Ukrajiny, Ruska. Nejinak je tomu i v letošním školním roce, od 1. do 9. třídy máme děti korejské, vietnamské i čínské národnosti. Dětem se věnujeme velmi aktivně, vše začíná přijetím žáka do školy a vyřízením formalit důležitých pro zapsání žáka. Pokud rodiče nemluví česky a nemají svého tlumočníka, obracíme se na CPIC v Ostravě a na NIDV a spolupracujeme s nimi. Z internetových stránek NIDV čerpáme řadu formulářů přeložených do mateřských jazyků rodin.

Adaptační koordinátoři
Letos jsme využili i služeb adaptačního koordinátora pro dvě korejské děti, které se do České republiky přistěhovaly s rodiči koncem srpna. Na doporučení rodičů jedné naší žákyně (rovněž korejské národnosti) k nám přišli zapsat své děti. Hned od prvních dnů s dětmi pracují adaptační koordinátorky – jedna s dívkou v první třídě a druhá s jejím bratrem v 5. třídě. Díky péči koordinátorek se děti mnohem lépe a rychleji začleňují do třídních kolektivů, seznamují se s prostředím naší školy a poznávají český jazyk. Postupně si osvojují a začínají používat základní konverzační fráze a česká slova v komunikaci se spolužáky a učiteli. Na obou sourozencích sledujeme velké pokroky, děti jsou bystré, svědomité a pracovité a je na nich vidět touha co nejrychleji se naučit česky tak, aby se dobře se spolužáky i s učiteli domluvily.

Jak na češtinu
Každému žákovi cizinci je na naší škole věnována značná pozornost. Děti navštěvují kurzy českého jazyka. Žáci, kterým pedagogicko-psychologická poradna doporučila hodiny českého jazyka navíc v rámci intervence nebo českého jazyka jako druhého jazyka, mají individuální hodiny. K výuce využíváme např. vlastní pracovní listy a další dostupné pomůcky. Osvědčily se obrázkové slovníky, pexesa, didaktické hry, pracovní listy a výukový materiál vydaný NIDV a CPIC v Ostravě.

Sdílení zkušeností
Přínosná jsou pro nás pracovní setkání v budově NIDV v Ostravě organizovaná a vedená Mgr. Dagmar Půdovou. Tato setkání se konají vždy po vzdělávacím programu tematicky zaměřeném na problematiku dětí/žáků cizinců, a to za přítomnosti regionálních odborníků pro oblast cizinců (CPIC, OSPOD, Cizinecká policie ČR, Organizace pro pomoc uprchlíkům v Ostravě, zástupci pedagogicko-psychologické poradny, zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, pedagogové z celého kraje). Platforma probíhá formou workshopu a výměny zkušeností z práce s dětmi/ žáky cizinci. Velkým povzbuzením pro naši práci a vyznamenáním jsou úspěchy našich žáků cizinců u přijímacích zkoušek na střední školy. Všichni vždy úspěšně splnili podmínky přijímacího řízení a byli přijati na víceletá a čtyřletá gymnázia i na odborné střední školy či maturitní učební obory.
                                                                               Mgr. Jitka Mikolášová, koordinátorka pro děti/žáky cizince, odborná poradkyně NIDV pro práci s DŽC KK NIDV

Tento článek byl rovněž publikován v Bulletinu NIDV 10/2019, r. 8, č. 2

https://cizinci.nidv.cz/wp-content/uploads/2019/10/BulletinGRV-D%C5%BDC2-pro-%C4%8Dten%C3%AD.pdf