Moderní škola s téměř

padesátiletou

tradicí

Novinky

NÁHRADNÍ TERMÍN PRO VYZVEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

 

Vážení rodiče, 

pokud Vaše dítě nebude přítomno ve škole v den rozdávání vysvědčení, tj. v pátek 28. 6. 2024, můžete si vysvědčení vyzvednout v náhradním termínu na sekretariátě školy:

  17. 7. 2024 v čase 8.00 – 12.00 HODIN

27. 8. 2024 v čase 8.00 – 14.00 HODIN

Mgr. Kateřina Kubíčková

NOVINKY V UČEBNÁCH BABYLON A LITEROV

V květnu 2024 byly do učeben Babylon a Literov pořízeny jedny z nejmodernějších tabulí, se špičkovým interaktivním LCD displejem, s křídly pro psaní fixem, s vlastním zvukovým systémem, vše na elektrickém zdvihu. Displej je možno ovládat jak dotykem ruky, tak i přiloženými stylusy. Displej zvládne najednou až 50 dotyků, u tabule tedy může pracovat více žáků zároveň. Využití se nabízí napříč všemi předměty, už nyní probíhají testovací hodiny např.  v cizích jazycích, češtině, dějepise, zeměpise. V učebně cizích jazyků Babylon je nově umístěna také další sestava dvaceti šesti tabletů i s dobíjecí stanicí.

Mgr. Michal Milata

RŮŽOVÝ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

JARO V POHYBU 

TABLETY VE VÝUCE

Výuka podporovaná moderními technologiemi má na Osmičce dlouholetou tradici a stále se snažíme ji rozvíjet a rozšiřovat. V těchto dnech začínáme používat ve výuce iPady. Zatím je to 21 tabletů pro první stupeň a dalších 21 iPadů pro druhý stupeň, a pokud se nám osvědčí, máme v úmyslu pořídit další. Tyto dvě „mobilní Ikt učebny“ jsou nyní v testovacím režimu ve výuce cizích jazyků a počítáme s jejich využitím i v dalších předmětech, protože výuka s využitím počítačů je oblíbená a naše tři stávající počítačové jsou maximálně využívány. Teď s novou wifi sítí už nejsme vázáni jen na tyto naše „PeCkovy“, ale můžeme si technologie nosit do jakýchkoliv učeben. První dojmy našich žáků i vyučujících jsou pozitivní, tak ať nám dlouho a dobře slouží!

Mgr. Michal Milata

PEČENÍ PERNÍČKŮ NAŠICH SEDMÁKŮ A DĚTÍ Z MŠ

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ A SLAVNOSTNÍ        ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Jsme aktivní i mimo výuku!

  • Soutěžíme, účastníme se olympiád
  • Pracujeme v zájmových útvarech vědomostních, praktických, sportovních a kulturních
  • Organizujeme ozdravné, seznamovací a studijní pobyty
  • Organizujeme tradiční i netradiční exkurze, výlety, besedy, kurzy
  • Pořádáme ve spolupráci se Spolkem rodičů tematické akce a Dny dětí
  • Spolupracujeme s Moravskoslezskou kreativní akademií
  • Radíme se ve školním parlamentu
  • Pořádáme sběrové akce
  • Organizujeme výjezdy talentovaných a úspěšných žáků