Moderní škola s téměř

padesátiletou

tradicí

Novinky

Vážení rodiče,

děkuji Vám za spolupráci v uplynulém školním roce a přeji Vám hezké léto prožité s Vašimi dětmi.

Milí žáci,

ať o prázdninách nejsou Vaše dny prázdné, ale naopak plné dobrodružství, poznávání nových míst, dovádění, legrace, smíchu, písniček, zážitků, táboráků, výletů, sluníčka, koupání, her, pohody. Prázdniny nemají rozvrh hodin, tak ať ten prázdninový čas běží pomaleji než čas školní.

                                                                                                                                                                                                                                                                      Mgr. Kateřina Kubíčková

NÁHRADNÍ TERMÍN PRO VYZVEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

Vážení rodiče, 

pokud Vaše dítě nebude přítomno ve škole v den rozdávání vysvědčení, tj. v pátek 28. 6. 2024, můžete si vysvědčení vyzvednout v náhradním termínu na sekretariátě školy:

  17. 7. 2024 v čase 8.00 – 12.00 hodin

27. 8. 2024 v čase 8.00 – 14.00 hodin

Mgr. Kateřina Kubíčková

PROSLOVY DEVÁŤÁKŮ 🙂

NOVINKY V UČEBNÁCH BABYLON A LITEROV

V květnu 2024 byly do učeben Babylon a Literov pořízeny jedny z nejmodernějších tabulí, se špičkovým interaktivním LCD displejem, s křídly pro psaní fixem, s vlastním zvukovým systémem, vše na elektrickém zdvihu. Displej je možno ovládat jak dotykem ruky, tak i přiloženými stylusy. Displej zvládne najednou až 50 dotyků, u tabule tedy může pracovat více žáků zároveň. Využití se nabízí napříč všemi předměty, už nyní probíhají testovací hodiny např.  v cizích jazycích, češtině, dějepise, zeměpise. V učebně cizích jazyků Babylon je nově umístěna také další sestava dvaceti šesti tabletů i s dobíjecí stanicí.

Mgr. Michal Milata

RŮŽOVÝ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

JARO V POHYBU 

TABLETY VE VÝUCE

Výuka podporovaná moderními technologiemi má na Osmičce dlouholetou tradici a stále se snažíme ji rozvíjet a rozšiřovat. V těchto dnech začínáme používat ve výuce iPady. Zatím je to 21 tabletů pro první stupeň a dalších 21 iPadů pro druhý stupeň, a pokud se nám osvědčí, máme v úmyslu pořídit další. Tyto dvě „mobilní Ikt učebny“ jsou nyní v testovacím režimu ve výuce cizích jazyků a počítáme s jejich využitím i v dalších předmětech, protože výuka s využitím počítačů je oblíbená a naše tři stávající počítačové jsou maximálně využívány. Teď s novou wifi sítí už nejsme vázáni jen na tyto naše „PeCkovy“, ale můžeme si technologie nosit do jakýchkoliv učeben. První dojmy našich žáků i vyučujících jsou pozitivní, tak ať nám dlouho a dobře slouží!

Mgr. Michal Milata

PEČENÍ PERNÍČKŮ NAŠICH SEDMÁKŮ A DĚTÍ Z MŠ

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ A SLAVNOSTNÍ        ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Jsme aktivní i mimo výuku!

  • Soutěžíme, účastníme se olympiád
  • Pracujeme v zájmových útvarech vědomostních, praktických, sportovních a kulturních
  • Organizujeme ozdravné, seznamovací a studijní pobyty
  • Organizujeme tradiční i netradiční exkurze, výlety, besedy, kurzy
  • Pořádáme ve spolupráci se Spolkem rodičů tematické akce a Dny dětí
  • Spolupracujeme s Moravskoslezskou kreativní akademií
  • Radíme se ve školním parlamentu
  • Pořádáme sběrové akce
  • Organizujeme výjezdy talentovaných a úspěšných žáků