Moderní škola s téměř

padesátiletou

tradicí

Novinky

RŮŽOVÝ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

JARO V POHYBU 

TABLETY VE VÝUCE

Výuka podporovaná moderními technologiemi má na Osmičce dlouholetou tradici a stále se snažíme ji rozvíjet a rozšiřovat. V těchto dnech začínáme používat ve výuce iPady. Zatím je to 21 tabletů pro první stupeň a dalších 21 iPadů pro druhý stupeň, a pokud se nám osvědčí, máme v úmyslu pořídit další. Tyto dvě „mobilní Ikt učebny“ jsou nyní v testovacím režimu ve výuce cizích jazyků a počítáme s jejich využitím i v dalších předmětech, protože výuka s využitím počítačů je oblíbená a naše tři stávající počítačové jsou maximálně využívány. Teď s novou wifi sítí už nejsme vázáni jen na tyto naše „PeCkovy“, ale můžeme si technologie nosit do jakýchkoliv učeben. První dojmy našich žáků i vyučujících jsou pozitivní, tak ať nám dlouho a dobře slouží!

Mgr. Michal Milata

PEČENÍ PERNÍČKŮ NAŠICH SEDMÁKŮ A DĚTÍ Z MŠ

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ A SLAVNOSTNÍ        ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Jsme aktivní i mimo výuku!

  • Soutěžíme, účastníme se olympiád
  • Pracujeme v zájmových útvarech vědomostních, praktických, sportovních a kulturních
  • Organizujeme ozdravné, seznamovací a studijní pobyty
  • Organizujeme tradiční i netradiční exkurze, výlety, besedy, kurzy
  • Pořádáme ve spolupráci se Spolkem rodičů tematické akce a Dny dětí
  • Spolupracujeme s Moravskoslezskou kreativní akademií
  • Radíme se ve školním parlamentu
  • Pořádáme sběrové akce
  • Organizujeme výjezdy talentovaných a úspěšných žáků