Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

Antigenní testování a hlášení důležitých skutečností

Od 3. 1. 2022 platí nová pravidla pro testování a předávání důležitých informací...

Více...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co vzkážeme budoucím generacím?

Také třída 5.C se zapojila do nádherné akce vyhlášené primátorem našeho města panem Petrem Korčem....

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osmička vyhrála 2. místo v celorepublikové soutěži I TY JSI FILMAŘEM

Zářijové dozvuky minulého školního roku přinesly Osmičce své ovoce. V rámci 28. ročníku Mezinárodního filmového festivalu FEBIOFEST v Praze získali naši bývalí deváťáci skvělé 2. místo v soutěži I TY JSI FILMAŘEM v kategorii školní týmy.

Více...

Slavnostní zakončení MFF PRAHA - FEBIOFEST

Datum vložení: 5. 10. 2021

....................................................................................................................................................................

Osmička – škola věnující se výuce dětí cizinců

Od 1. 9. 2021 vstupuje v platnost vyhláška č. 271/2021 Sb., kterou je nastaveno systémové řešení vzdělávání cizinců na školách.

Osmička byla krajským úřadem vybrána pro intenzivní výuku dětí cizinců. Tato bude poskytnuta nejen dětem – cizincům z naší školy, ale i z ostatních základních škol ve Frýdku-Místku a okolí. Žák přijatý ke vzdělávání v tomto novém systému zůstává žákem své kmenové školy. Pouze výuku českého jazyka absolvuje na naší škole.

Výuka bude probíhat ve skupinách do 10 žáků v počtu 200 nebo 100 hodin po dobu 10 měsíců jdoucích po sobě (maximálně 5 hodin týdně). Zajišťovat ji budou zkušení pedagogové. Žák bude do studijní skupiny přijat a zařazen podle výsledku testu svých jazykových schopností.

Mgr. Jitka Mikolášová

Datum vložení: 7. 9. 2021

....................................................................................................................................................................

Vážení rodiče, milí žáci,

chtěla bych Vás za celou Osmičku přivítat v novém školním roce. Naší snahou je, aby proběhl v co nejběžnějším režimu, samozřejmě v rámci všech aktuálních opatření vydávaných MŠMT a MZ. Všichni si čím dál více uvědomujeme, že škola je nejen vzdělávací institucí, ale také místem pro společné setkávání, seznamování, vznik a rozvíjení kamarádských a přátelských vztahů. Držme si tedy palce, ať si můžeme co nejvíce a nejdéle užívat všechny školní i mimoškolní aktivity.

Vážení rodiče,

děkuji Vám za Vaši podporu, za pochopení a spolupráci. Sledujte prosím průběžně web školy a webové rozhraní Bakaláři (viz pokyny z manuálu MŠMT), i nadále zde budeme zveřejňovat a aktualizovat důležité informace.

Přejme si klidný a úspěšný školní rok a pevné zdraví.

PhDr. Iveta Wilczková
     ředitelka školy

Manuál MŠMT:    https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf

 

Datum vložení: 31. 8. 2021