Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

Osmicka nabizi

 

Ve školním roce 2017/2018

- učíme podle nového Školního vzdělávacího programu „Osmička letí…“

- specializujeme se na rozšířenou výuku informačněkomunikačních technologií

- zajišťujeme tradičně výuku cizinců

- podporujeme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, věnujeme se dlouhodobě žákům s intelektovým nadáním

- připravujeme průběžně i na intenzivních kurzech deváťáky k přijímacím zkouškám na střední školy

- využíváme v matematice metody profesora Milana Hejného

- vyučujeme na 1. stupni nevázané písmo Comenius Script

- nabízíme od 7. ročníku volbu druhého cizího jazyka, a to francouzštiny, němčiny nebo ruštiny

- vybíráme si z volitelných předmětů Cestovatelský deník, Cvičení z českého jazyka, Cvičení z matematiky, Konverzace v anglickém jazyce, Konverzace ve francouzském jazyce, Mediální výchova, Technické činnosti, Vševěd

- učíme se v odborných učebnách, např. v Horním, Dolním a Prostředním Peckově, Babyloně, Literově, Dílně lidskosti

- sportujeme ve třech tělocvičnách a na multifunkčním sportovišti Osmák

- pokračujeme v činnosti Školního poradenského pracoviště

- snažíme se o prevenci sociálněpatologických jevů

- netolerujeme šikanu

- scházíme se ve Školním parlamentu a připravujeme nejen tzv. Živé akce, sbíráme víčka pro nemocné děti

- zpíváme v hudebních souborech Osmičky, hrajeme v kapele Osmaband

- seznamujeme deváťáky a prvňáky na společných akcích

- jezdíme na pobyty, výlety a exkurze

- soutěžíme, tvoříme projekty, píšeme srovnávací písemky v angličtině, češtině a matematice

- máme nový vchod do zrekonstruované školní družiny

- můžeme chodit do školy dokonce i v sobotu a v neděli

- navštěvujeme divadelní představení v Ostravě, Novém Jičíně, Českém Těšíně

- chystáme akce pro předškoláky z mateřských škol z okolí

- spolupracujeme s městskou knihovnou, Muzeem Beskyd

- pořádáme Dny otevřených dveří

- snažíme se, aby se rodiče cítili ve škole vítáni