Osmička se zapojila do výzvy Šablony pro ZŠ I, která je součástí OP JAK. Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky. Ve výzvě dojde k ověření modelu institucionalizace podpůrných pedagogických pozic školního psychologa a školního speciálního pedagoga v základních školách, a to buď přímo ve školách nebo prostřednictvím školských poradenských zařízení tak, aby byla dlouhodobě zajištěna stabilita těchto pozic. Po vyhodnocení tohoto modelu otestovaného ve výzvě a odpovídající úpravě právních předpisů se předpokládá jeho převzetí do národního financování.