PDF down

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

PDF down 

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ (příloha školního řádu)

 

PDF down

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ V SOUVISLOSTI S PROTIEPIDEMICKÝMI OPATŘENÍMI (dodatek ke školnímu řádu)