Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTU NA r. 2018 A STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2019-2020 (v tis. Kč)

 Schválené rozpočty – http://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/rozpocet/rok-2018/

 

Základní škola Frýdek-Místek, ČSA 570, IČO 60803550

Schválený rozpočet na r. 2017 Schválený rozpočet na r. 2018
NÁKLADY 49 402,00 53 529,00
VÝNOSY  49 402,00 53 529,00

 Střednědobé výhledy rozpočtu – http://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/strednedoby-vyhled-rozpoctu/rok-2019-2020/

 

Základní škola Frýdek-Místek, ČSA 570, IČO 60803550

Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020
NÁKLADY 53 554,00 53 554,00
VÝNOSY  53 554,00 53 554,00