Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

VÝSLEDKY ZÁPISU DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 

 

 ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ROZPOČTU NA r. 2020 A STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2021-2022 (v tis. Kč) 

 Návrh rozpočtu –  https://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/rozpocet/rok-2020/

  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu –  https://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/strednedoby-vyhled-rozpoctu/rok-2021-2022/

Výsledek zápisu do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTU NA r. 2019 A STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2020-2021 (v tis. Kč) 

 Schválené rozpočty –  https://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/rozpocet/rok-2019/

 Střednědobé výhledy rozpočtu –  https://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/strednedoby-vyhled-rozpoctu/rok-2020-2021/

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OZNÁMENÍ O JMENOVÁNÍ POVĚŘENCE

ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTU NA r. 2018 A STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2019-2020 (v tis. Kč)

 Schválené rozpočty – http://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/rozpocet/rok-2018/

 

Základní škola Frýdek-Místek, ČSA 570, IČO 60803550

Schválený rozpočet na r. 2017 Schválený rozpočet na r. 2018
NÁKLADY 49 402,00 53 529,00
VÝNOSY  49 402,00 53 529,00

 Střednědobé výhledy rozpočtu – http://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/strednedoby-vyhled-rozpoctu/rok-2019-2020/

 

Základní škola Frýdek-Místek, ČSA 570, IČO 60803550

Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020
NÁKLADY 53 554,00 53 554,00
VÝNOSY  53 554,00 53 554,00