Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

    kucharka

Prodej obědů na září 2019

 

čtvrtek 29.08.2019 7.00-9.00 hodin

pátek 30.08.2019 7.00-9.00 a 12.00-14.30 hodin

pondělí 02.09.2019 7.00-9.00 a 12.00-14.30 hodin →
→ (bez nároku na pondělní oběd 02.09.2019)

7-10 let            21 x 22,- Kč =  462,- Kč
11-14 let          21 x 24,- Kč =  504,- Kč
15 let a více     21 x 26,- Kč =  546,- Kč
cizí strávníci     21 x 69,- Kč = 1449,- Kč

-        V hotovosti - hlavní prodej   - poslední pracovní den v měsíci na následující měsíc od 7.00 do 7.50 a od 12.00 do 14.30 hod (na změny v prodeji včas upozorníme).
                                           - během měsíce - každé pondělí od 7.00 do 7.50 hod.

-        Bezhotovostně - částky pro školní rok 2019/2020 pro bezhotovostní platbu:

(trvalým příkazem k 15. dni v měsíci na následující měsíc)

 7 - 10 let  484,- Kč  
 11 - 14 let  528,- Kč  
15 let a více  572,- Kč  
 cizí strávníci  1 518,- Kč  

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují dané věkové kategorie. Školní rok trvá od 1.9. do 31.8.

č. účtu: 19-3756000207/0100

Uvádějte správný variabilní symbol, který jste obdrželi. Noví strávníci si musí na září zakoupit obědy hotově, bude jim přidělen variabilní symbol a zapůjčen čip v hodnotě 150,- Kč (platí po celou dobu školní docházky).  

Při změně č. účtu je nutné tuto skutečnost nahlásit vedoucí školní jídelny.

 

2. ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

-        Telefonicky na č. 558 431 055, 558 445 165, 731 617 825 ráno do 8.00 hod. ještě na týž den

-        Internetem pouze na stránkách www.strava.cz! do půlnoci den předem

V případě zájmu vám veškeré potřebné údaje sdělíme osobně. Neodhlašujte na stránkách školy, počítače nemají propojen program se stravováním, ani formou SMS zpráv (zprávy bývají doručeny pozdě)!

Pomocí terminálu u vchodu areálu školy ráno do 8.00 na týž den, kde si žáci obědy odhlašují sami. Zde si mohou také vybrat jídlo ze dvou druhů na úterky až pátky, a to do 12.00 hod. předešlého dne.

Upozorňujeme na to, že noví žáci si na terminálu často omylem stravu místo přehlášení odhlásí. Proto prosíme o dohled, případně požádejte o spolupráci vychovatelky ŠD.

Pokud zapomenete oběd včas odhlásit, můžete si ho vyzvednout do jídlonosiče v době od 11.15 do 11.35 hod., ale pouze v první den nepřítomnosti žáka ve škole (vyhláška 107/ 2008 Sb.).

Při ukončení docházky ve škole si musíte dítě ze stravování odhlásit a zrušiti trvalý příkaz k úhradě!

Přeplatky za odhlášené obědy
Při bezhotovostní platbě vám budou vráceny začátkem července zpět na váš účet, při hotovostní platbě se vám odečtou v následujícím měsíci. Při ukončení stravování na škole vám za funkční a neporušený čip vrátíme 150,-Kč. Čip je nutné vrátit nejpozději do 1 roku po ukončení stravování.

 

3. ZAPOMENUTÝ NEBO ZTRACENÝ ČIP

-   Zapomenutý čip
o velké přestávce od 9.40 do 9.55 hod. bude vašemu dítěti vydána náhradní stravenka v kanceláři ŠJ, pokud si v tuto dobu dítě stravenku nevyzvedne, bude mu oběd vydán až ve 13.50 hod. po nahlášení jména paní kuchařce
-   Ztracený čip
zakoupení nového čipu v hodnotě 150,- Kč

Olga Janetová - vedoucí školní jídelny