Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

    kucharka

Prodej obědů na prosinec 2020

 

pátek      27. 11. 2020             7.00 - 7.50 a 12.00 - 14.30 hodin

        pondělí   30. 11. 2020             7.00 - 7.50 hodin 

 7 - 10 let  16 x 24,- Kč =   384,- Kč  
 11 - 14 let  16 x 26,- Kč =   416,- Kč  
15 let a více  16 x 28,- Kč =   448,- Kč  
 cizí strávníci   16 x 71,- Kč = 1 136,- Kč  

Od 23. 11. 2020 vaříme pro cizí strávníky.

Zájemci si musí obědy přihlásit telefonicky, přes internet nebo v kanceláři školní jídelny.
Prázdné jídlonosiče nutno donést nejpozději v pondělí 23. 11. 2020 do 8.00 hodin.

 

 

Vážení rodiče,

zasílám Vám informace k přihlašování stravy ve školní jídelně od 30. 11. 2020.

Obědy je nutno přihlásit jednotlivě, a to přes internet nebo telefonicky v kanceláři školní jídelny (558 445 165). Všichni strávníci platící z účtu si musí přihlásit obědy také na prosinec (nelze přihlašovat hromadně, platí rovněž pro žáky 1. a 2. tříd, kteří již školu navštěvují). Pro strávníky platící hotově proběhne prodej obědů na měsíc prosinec dne 27. 11. 2020 od 7.00 do 7. 50 hodin a od 12.00 do 14.30 hodin a 30. 11. 2020 od 7.00 do 7.50 hodin. Prosím, učiňte toto přihlášení co nejdříve.

Pro žáky 6. – 8. tříd (distanční výuka) bude umožněn výdej obědů do jídlonosičů v době od 13.45 do 14.15 hodin u výdejního okénka v hale školy. Vstup bude korigován podle hygienických opatření.

Děkuji za vstřícnost.

25.11.2020              Vedoucí školní jídelny

Stravování ve školní jídelně – provoz od 30. 11. 2020

 

Cizí strávníci musí mít dva podepsané jídlonosiče na výměnu a obědy se jim budou vydávat ze zadního vchodu (rampa u kanceláře školní jídelny).

Ke stažení: Hygienická pravidla a provoz školy vzhledem ke COVID–19 od 1. září 2020 – pro cizí strávníky

 

1. PRODEJ OBĚDŮ

-        V hotovosti: - hlavní prodej - poslední pracovní den v měsíci na následující měsíc od 7.00 do 7.50 a od 12.00 do 14.30 hod. Na změny v prodeji včas upozorníme.
                 - během měsíce - každé pondělí od 7.00 do 7.50 hod.

-        Bezhotovostně: Pro bezhotovostní platbu je nutno vypsat přihlašovací formulář, vyplněný vraťte do kanceláře školní jídelny nebo zašlete na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

      Přihlašovací formulář ke stažení zde

Částky pro školní rok 2020/2021 pro bezhotovostní platbu:
(trvalým příkazem k 15. dni v měsíci na následující měsíc)

 7 - 10 let  528,- Kč  
 11 - 14 let  572,- Kč  
15 let a více  616,- Kč  
 cizí strávníci  1 562,- Kč  


č. účtu: 19-3756000207/0100

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují dané věkové kategorie. Školní rok trvá od 1.9. do 31.8. 

Uvádějte správný variabilní symbol, který jste obdrželi. Noví strávníci si musí na září zakoupit obědy hotově, bude jim přidělen variabilní symbol a zapůjčen čip v hodnotě 150,- Kč (platí po celou dobu školní docházky).  

Při změně č. účtu je nutné tuto skutečnost nahlásit vedoucí školní jídelny.

 

2. ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

-        Telefonicky na č. 558 431 055, 558 445 165, 731 617 825 ráno do 8.00 hod. ještě na týž den

-        Internetem pouze na stránkách www.strava.cz do půlnoci den předem

V případě zájmu vám veškeré potřebné údaje sdělíme osobně. Neodhlašujte na stránkách školy, počítače nemají propojen program se stravováním, ani formou SMS zpráv (zprávy bývají doručeny pozdě)!

Pomocí terminálu u vchodu areálu školy ráno do 8.00 na týž den, kde si žáci obědy odhlašují sami. Zde si mohou také vybrat jídlo ze dvou druhů na úterky až pátky, a to do 12.00 hod. předešlého dne.

Upozorňujeme na to, že noví žáci si na terminálu často omylem stravu místo přehlášení odhlásí. Proto prosíme o dohled, případně požádejte o spolupráci vychovatelky ŠD.

Pokud zapomenete oběd včas odhlásit, můžete si ho vyzvednout do jídlonosiče v době od 11.15 do 11.35 hod., ale pouze v první den nepřítomnosti žáka ve škole (vyhláška 107/ 2008 Sb.).

Při ukončení docházky ve škole si musíte dítě ze stravování odhlásit a zrušiti trvalý příkaz k úhradě!

Přeplatky za odhlášené obědy
Při bezhotovostní platbě vám budou vráceny začátkem července zpět na váš účet, při hotovostní platbě se vám odečtou v následujícím měsíci. Při ukončení stravování na škole vám za funkční a neporušený čip vrátíme 150,-Kč. Čip je nutné vrátit nejpozději do 1 roku po ukončení stravování.

 

3. ZAPOMENUTÝ NEBO ZTRACENÝ ČIP

-      Zapomenutý čip
o velké přestávce od 9.40 do 9.55 hod. bude vašemu dítěti vydána náhradní stravenka v kanceláři ŠJ, pokud si v tuto dobu dítě stravenku nevyzvedne, bude mu oběd vydán až ve 13.50 hod. po nahlášení jména paní kuchařce
-        Ztracený čip
zakoupení nového čipu v hodnotě 150,- Kč

Olga Janetová - vedoucí školní jídelny