Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

    kucharka

    Prodej obědů na únor 2018

  

   Středa 31.1.2018  7.00 - 7.50 a 12.00 - 14.30 hodin 

 7 - 10 let  14 x 22,- Kč =    308,- Kč
 11 - 14 let  14 x 24,- Kč =    336,- Kč
15 let a více  14 x 26,- Kč =    364,- Kč
 cizí strávníci  18 x 64,- Kč = 1 152,- Kč
 

V době jarních prázdnin se pro cizí strávníky vaří

od úterý 13.02.2018 do pátku 16.02.2018.

(Výdej obědů zůstává nezměněn.)

 

PRODEJ OBĚDŮ:

-        V hotovosti: - hlavní prodej   - poslední pracovní den v měsíci na následující měsíc od 7.00 do 7.50 a od 12.00 do 14.30 hod (na změny v prodeji včas upozorníme).
                                           - během měsíce - každé ráno od 7.00 do 7.50 hod.

-        Bezhotovostně: částky pro školní rok 2017/2018 pro bezhotovostní platbu:

(trvalým příkazem k 15. dni v měsíci na následující měsíc)

 7 - 10 let  484,- Kč  
 11 - 14 let  528,- Kč  
15 let a více  572,- Kč  
 cizí strávníci  1 408,- Kč  

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují dané věkové kategorie. Školní rok trvá od 1.9. do 31.8.

č. účtu: 19-3756000207/0100

Uvádějte správný variabilní symbol, který jste obdrželi. Noví strávníci si musí na září zakoupit obědy hotově, bude jim přidělen variabilní symbol a zapůjčen čip v hodnotě 150,- Kč (platí po celou dobu školní docházky).  

Při změně č. účtu je nutné tuto skutečnost nahlásit vedoucí školní jídelny.

 

  1. ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ:

-        Telefonicky na č. 558 431 055, 558 445 165, 731 617 825 ráno do 8.00 hod. ještě na týž den.

-        Internetem: pouze na stránkách www.strava.cz! do půlnoci den předem,

v případě zájmu vám veškeré potřebné údaje sdělíme osobně. Neodhlašujte na stránkách školy, počítače nemají propojen program se stravováním, ani formou SMS zpráv (zprávy bývají doručeny pozdě)!

Pomocí terminálu u vchodu areálu školy ráno do 8.00 na týž den, kde si žáci obědy odhlašují sami. Zde si mohou také vybrat jídlo ze dvou druhů na úterky až pátky, a to do 12.00 hod. předešlého dne.

Upozorňujeme na to, že noví žáci si na terminálu často omylem stravu místo přehlášení odhlásí. Proto prosíme o dohled, případně požádejte o spolupráci vychovatelky ŠD.

Pokud zapomenete oběd včas odhlásit, můžete si ho vyzvednout do jídlonosiče v době od 11.15 do 11.35 hod., ale pouze v první den nepřítomnosti žáka ve škole (vyhláška 107/ 2008 Sb.).

Při ukončení docházky ve škole si musíte dítě ze stravování odhlásit a zrušiti trvalý příkaz k úhradě!

Přeplatky za odhlášené obědy:
při bezhotovostní platbě vám budou vráceny začátkem července zpět na váš účet, při hotovostní platbě se vám odečtou v následujícím měsíci. Při ukončení stravování na škole vám za funkční a neporušený čip vrátíme 150,-Kč. Čip je nutné vrátit nejpozději do 1 roku po ukončení stravování.

 

  1. ZAPOMENUTÝ NEBO ZTRACENÝ ČIP:
-   Zapomenutý čip:
o velké přestávce od 9.40 do 9.55 hod. bude vašemu dítěti vydána náhradní stravenka v kanceláři ŠJ, pokud si v tuto dobu dítě stravenku nevyzvedne, bude mu oběd vydán až v 13.50 hodin po nahlášení jména paní kuchařce.
-   Ztracený čip:
zakoupení nového v hodnotě 150,- Kč.

Janetová Olga - vedoucí školní jídelny