Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě nového opatření MŠMT platí od pátku 18. 9. 2020 pro výuku v 6. - 9. ročníku povinnost nosit roušky i během výuky ve třídě.

Všichni žáci tedy do školy stále nosí dvě roušky v igelitovém sáčku. Ve společných prostorách je používají všichni, ve výuce povinně 2. stupeň, po dohodě s vyučujícím případně 1. stupeň.

18.9.2020              PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-18-9-2020-do-odvolani.pdf

....................................................................................................................................................................

Vážení rodiče,

v linku pod tímto textem naleznete aktuální doporučený postup OSPDL ČLS JEP během pandemie COVID 19. Tento postup je určený jak pro školy a školská zařízení, tak i pro zákonné zástupce (rodiče).

16.9.2020               PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Metodický-postup_OSPDL_MZ_Covid-ve-školách.pdf

....................................................................................................................................................................

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 14.9.2020 bude výuka probíhat podle rozvrhu hodin včetně odpoledního vyučování.

11.9.2020              PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka

....................................................................................................................................................................

Vážení rodiče,

informuji Vás, že došlo k útoku na internetové připojení školy. Z tohoto důvodu může docházet k výpadku systému Bakaláři.

9.9.2020                PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka

....................................................................................................................................................................

Vážení rodiče,

v dané chvíli došlo k výpadku webového rozhraní Bakaláři. Na odstranění závady se pracuje.

Za vzniklou situaci se omlouváme.

7.9.2020               Vedení školy

....................................................................................................................................................................
 
Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci a z rozhodnutí KHS v důsledku karantény několika pedagogických pracovníků a dvou tříd školy byla přijata tato opatření:

1) Dle instrukcí KHS není nutné omezit provoz jídelny, školní družiny a výuka se nepřerušuje.

2) Žák nosí do školy každý den 2 roušky. Jednu roušku má nasazenou ve společných prostorách školy a druhou má uloženou v igelitovém sáčku pro případnou výměnu. Na používání roušek ve výuce se žáci domluví s vyučujícím.

3) Výuka bude od pondělí 7.9.2020 do odvolání zkrácena takto:

1.ročník - 11:20
2.ročník - 11:25
3.ročník - 11:30
4.ročník - 11:35
5.ročník - 11:40
6.ročník - 12:25
7.ročník - 12:35
8.ročník - 12:40
9.ročník - 12:45

Dodržujeme platná hygienická i epidemiologická pravidla a v součinnosti se zřizovatelem se řídíme pokyny KHS a MŠMT (viz Manuál pro školy). O vývoji situace budete včas informováni prostřednictvím webového rozhraní Bakaláři.

Děkujeme za Vaše pochopení a spolupráci,

PhDr. Iveta Wilczková
ředitelka školy

 
 
Vážení rodiče, milí žáci,

mimořádná situace uplynulého školního roku nebyla pro nikoho z nás jednoduchá a já si velmi vážím Vašeho vstřícného a pozitivního přístupu. Společnými silami jsme netypický průběh druhého pololetí zvládli. Poděkování patří Vám, ale také všem pedagogickým pracovníkům i ostatním zaměstnancům školy.
Věřím, že se nám všem podařilo si v létě odpočinout a načerpat energii. Jsem přesvědčena, že i v letošním školním roce budeme schopni případné nutné změny společně řešit, vybaveni jednak zkušenostmi získanými na jaře a jednak některými novinkami ve výuce a v provozu školy.
V současných dnech intenzivně pracujeme na přípravě nového školního roku. Jak sami jistě víte ze sdělovacích prostředků, ani současná situace není zcela běžná a mnohdy se mění ze dne na den, což vyžaduje zodpovědný přístup všech stran.
Sledujte tedy prosím průběžně web školy, důležité informace zde budeme zveřejňovat a podle dané situace a platných pravidel je budeme aktualizovat.

Děkuji Vám a přeji nám všem hlavně pevné zdraví a hodně energie a optimismu v následujícím období.

PhDr. Iveta Wilczková
ředitelka školy

 

Ke stažení: Hygienická pravidla od září 2020 pro rodiče a žáky

           Manuál k provozu škol a školských zařízení MŠMT a MZd