Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

Spolupráce „Osmičky“ s mateřskými školkami na ulicích Jiřího Trnky a Anenská
Akce plánované na školní rok 2017/2018

Termín Akce Zajistí
05.12.2017 Mikuláš ve školce 8.B, Mgr. Jitka Mikolášová, Mgr. Tereza Maštalířová
13.12.2017 Vánoční dílničky na Osmičce vyučující I. stupně
22.02.2018 Příprava výzdoby na karneval učitelky MŠ
23.02.2018 Karneval MŠ Anenská na Osmičce MŠ Anenská
28.02.2018 Karneval MŠ J. Trnky na Osmičce MŠ J. Trnky
06.03.2018 Den otevřených dveří na Osmičce Osmička
27.03.2018 Návštěva předškoláků v 1. třídách Mgr. Zuzana Špačková, Mgr. Radmila Klečková, Mgr. Martina Rykalová
04.04.2018 Den zdraví v MŠ J. Trnky 10 dětí z Osmičky, Mgr. Martina Hložanková
10.04.2018
08.00 – 12.00 Den pro předškoláky 8.C, Mgr. Svatava Svobodová
15.00 – 16.00 Třídní schůzka v MŠ J. Trnky 8.C, Mgr. Martina Hložanková, Mgr. Martina Rykalová
23. – 24.04.2018 ZÁPIS dětí do 1. TŘÍD Osmička