Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

Vážení rodiče,

v úterý 2. 11. 2021 proběhla plenární schůze Spolku rodičů Osmičky. Hlavními body bylo zvolení nových členů výboru SR a projednání a odhlasování hospodaření, plánovaných akcí a výše příspěvku SR pro tento školní rok. Ten činí 300,- Kč na každé dítě, se splatností do 31. 1. 2022 třídnímu učiteli.

Děkujeme za Vaši podporu a těšíme se na spolupráci v tomto školním roce.

Za Spolek rodičů Osmičky Silva Jedličková