Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

SOUBOR DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 PROVOZ A TESTOVÁNÍ

 Manuál MŠMT:    https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf

 

Nová pravidla pro testování a předávání důležitých informací platná od 3. ledna 2022

do 16. ledna 2022 - antigenní testování všech žáků i zaměstnanců školy, a to dvakrát týdně (pondělí, čtvrtek)

od 17. ledna 2022 - antigenní testování všech žáků i zaměstnanců školy, a to jedenkrát týdně (pondělí)

pravidla testování - www.testovani.edu.cz

Info pro rodiče  - Co dělat, pokud má Vaše dítě pozitivní antigenní test?

 

uvod obrazek