VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY

Řád školní družiny  Přihláška do školní družiny
Informace o školní družině pro zákonné zástupce žáka
Odhláška ze školní družiny
Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny
 

 

ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY,  školní rok 2019 - 2020

Číslo oddělení (zvonku) Třída Místnost
 1 2.A, 3.C, 3.B 128
 2 1.C, 2.B, 3.B 129
 3 1.C, 2.C 130
 4 4.A, 4.B, 5.A, 5.C 131
 5 4.C, 4.D, 5.B, 5.D  132
 6 1.A, 1.B, 3.A 134

Ranní ŠD od 6:00 do 7:20 oddělení číslo 1 a 2, zvonek číslo 1.

Odpolední ŠD od 15:30 do 17:00 oddělení číslo 1, zvonek číslo 1.