Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

 Organizace ŠKOLNÍ DRUŽINY od 30. 11. 2020


- Dodržení homogenity skupiny
- V jedné skupině zařazeni žáci stejného ročníku
- Provoz ráno od 6.00, odpoledne do 17.00 hodin

   1.A       Mgr. Simona Rečková    zvonek č. 1
   1.B      Lic. Gabriela Šuláková    zvonek č. 2
   2.A      Magdaléna Želinská    zvonek č. 4
   2.BC      Petra Milatová     zvonek č. 7
   3.AB      Kateřina Janíková     zvonek č. 8
   3.C      Bc. Soňa Niklová    zvonek č. 5
   4.ABC      Bc. Leona Juřicová    zvonek č. 3
   5.ABDE      Monika Medveďová    zvonek č. 6


25.11.2020              Mgr. Simona Rečková, vedoucí školní družiny

 .................................................................................................................................................................... 


Vážení rodiče

pokud máte zájem o umístění vašeho dítěte do školní družiny ve školním roce 2020/2021, odevzdejte vyplněnou přihlášku v úterý 1. 9. 2020. S žáky, kteří již odevzdali přihlášku v průběhu měsíce června loňského školního roku, je počítáno do stavu školní družiny. Přihlášku můžete také odevzdat na vrátnici školy u hlavního vstupu do budovy. Daný dokument si můžete vytisknout z webových stránek naší školy, v sekci školní družina, informace.

Od 1. září budou přihlášky k dispozici i u jednotlivých paní vychovatelek. Přihlášku je nutno odevzdat nejpozději 2. 9. 2020. Bez odevzdání nebude dítě do ŠD přijato.

Poplatek za školní družinu je v letošním školním roce stanoven ve výši 250 Kč na 1 měsíc, tzn. 1000 Kč za období září – prosinec 2020 a 1500,- Kč za období leden – červen 2021.

Úhradu poplatků školní družiny můžete provést bezhotovostně převodem na účet školy 19-3756000207/0100, nebo v hotovosti u vedoucí paní vychovatelky. Za období září – prosinec do 20. 9. 2020 a období leden – červen do 20. 1. 2021.

V případě neuhrazení školného nemůže dítě využívat služeb školní družiny.

Provoz školní družiny je od 1. 9. 2020. Ráno od 6:00 – 7:40 a odpoledne od ukončení vyučování do 17:00.

28. 8. 2020

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY

V souladu s ustanovením § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, bude v období letních prázdnin, tj. ve dnech 1. července – 31. srpna 2020, provoz školní družiny přerušen. O přerušení provozu školní družiny jsem rozhodla na základě malého zájmu rodičů žáků.

22. 6. 2020               PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

 

Řád školní družiny Celoroční plán
Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny Přihláška do školní družiny
 Odhláška ze školní družiny

 

ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY,  školní rok 2020 - 2021

 

PŘIPRAVUJEME