Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

 Organizace ŠKOLNÍ DRUŽINY od 30. 11. 2020


- Dodržení homogenity skupiny
- V jedné skupině zařazeni žáci stejného ročníku
- Provoz ráno od 6.00, odpoledne do 17.00 hodin

   1.A       Mgr. Simona Rečková    zvonek č. 1
   1.B      Lic. Gabriela Šuláková    zvonek č. 2
   2.A      Magdaléna Želinská    zvonek č. 4
   2.BC      Petra Milatová     zvonek č. 7
   3.AB      Kateřina Janíková     zvonek č. 8
   3.C      Bc. Soňa Niklová    zvonek č. 5
   4.ABC      Bc. Leona Juřicová    zvonek č. 3
   5.ABDE      Monika Medveďová    zvonek č. 6

                                Mgr. Simona Rečková, vedoucí školní družiny

Datum vložení: 25. 11. 2020

.................................................................................................................................................................... 


Vážení rodiče

pokud máte zájem o umístění vašeho dítěte do školní družiny ve školním roce 2020/2021, odevzdejte vyplněnou přihlášku v úterý 1. 9. 2020. S žáky, kteří již odevzdali přihlášku v průběhu měsíce června loňského školního roku, je počítáno do stavu školní družiny. Přihlášku můžete také odevzdat na vrátnici školy u hlavního vstupu do budovy. Daný dokument si můžete vytisknout z webových stránek naší školy, v sekci školní družina, informace.

Od 1. září budou přihlášky k dispozici i u jednotlivých paní vychovatelek. Přihlášku je nutno odevzdat nejpozději 2. 9. 2020. Bez odevzdání nebude dítě do ŠD přijato.

Poplatek za školní družinu je v letošním školním roce stanoven ve výši 250 Kč na 1 měsíc, tzn. 1000 Kč za období září – prosinec 2020 a 1500,- Kč za období leden – červen 2021.

Úhradu poplatků školní družiny můžete provést bezhotovostně převodem na účet školy 19-3756000207/0100, nebo v hotovosti u vedoucí paní vychovatelky. Za období září – prosinec do 20. 9. 2020 a období leden – červen do 20. 1. 2021.

V případě neuhrazení školného nemůže dítě využívat služeb školní družiny.

Provoz školní družiny je od 1. 9. 2020. Ráno od 6:00 – 7:40 a odpoledne od ukončení vyučování do 17:00.

Datum vložení: 28. 8. 2020

.................................................................................................................................................................... 

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY

V souladu s ustanovením § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, bude v období letních prázdnin, tj. ve dnech 1. července – 31. srpna 2020, provoz školní družiny přerušen. O přerušení provozu školní družiny jsem rozhodla na základě malého zájmu rodičů žáků.

         PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

Datum vložení: 22. 6. 2020

 .................................................................................................................................................................... 

Řád školní družiny Celoroční plán
Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny Přihláška do školní družiny
 Odhláška ze školní družiny