Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

Družina na výletě do ZOO Ostrava

V úterý 22. října 2019 se autobus plný dětí ze školní družiny vypravil do ZOO Ostrava. Z široké škály výukových programů jsme absolvovali program Sloni a Ze života zvířat. Děti se seznámily s mnoha z nich, se zvláštnostmi jejich těla a zajímavostmi ze života. Zamýšlely se nad ohrožením některých druhů a významem zoologických zahrad. Počasí jako na objednávku nám umožnilo prohlédnout si téměř celý areál ZOO, především pavilon Evoluce, slonů, hrochů, opic, šelem, výběhy žiraf, zeber, lam. Z voliér nám při procházce zahradou zpívali cizokrajní ptáci, na cestě nás doprovázeli volně se pohybující krásní pávi. Výlet se vydařil a už teď se těšíme na další!

Družina na výletě do ZOO Ostrava
Družina na výletě do ZOO Ostrava
Družina na výletě do ZOO Ostrava
Družina na výletě do ZOO Ostrava
Družina na výletě do ZOO Ostrava
Družina na výletě do ZOO Ostrava
Družina na výletě do ZOO Ostrava
Družina na výletě do ZOO Ostrava
Družina na výletě do ZOO Ostrava
Družina na výletě do ZOO Ostrava
Družina na výletě do ZOO Ostrava
Družina na výletě do ZOO Ostrava
Družina na výletě do ZOO Ostrava
Družina na výletě do ZOO Ostrava

Družina pouštěla draky

Mezi symboly podzimu odnepaměti patří pečení brambor a pouštění draků. Letošní říjnové teplé počasí a příznivé povětrnostní podmínky vylákaly v pátek 11. října 2019 ven na školní hřiště i děti z naší družiny. Koupení i ručně vyrobení draci létali vysoko a svými barevnými obličeji zdobili modrou podzimní oblohu. Dětem, které si draka nedonesly, ho půjčili jejich kamarádi. Nepřišli jsme totiž soutěžit, ale pořádně si to malované odpoledne společně užít!

Družina pouštěla draky
Družina pouštěla draky
Družina pouštěla draky
Družina pouštěla draky
Družina pouštěla draky
Družina pouštěla draky
Družina pouštěla draky
Družina pouštěla draky
Družina pouštěla draky
Družina pouštěla draky
Družina pouštěla draky
Družina pouštěla draky
Družina pouštěla draky
Družina pouštěla draky

Družina v Záchranné stanici v Bartošovicích

Dne 23. září 2019 se naše školní družina vydala na výlet do Záchranné stanice v Bartošovicích. Prohlídka se skládala ze dvou částí. Ve vnitřních prostorách nám průvodci pomocí přednášky, názorných ukázek a dataprojektoru přiblížili svět zvířat nejen v našem okolí, ale i ve světě. Naučili nás rozeznávat jejich různé druhy a přiblížili místa jejich výskytu v přírodě. Ve druhé, venkovní části, jsme ve voliérách mohli vidět především dravé ptáky a další živočichy, např. veverky, zajíce, osmáky a želvy. Průvodci nám vysvětlili, jak zvířata ke svým zraněním přišla i proč u některých již není možný návrat do volné přírody.

 

Družina v Záchranné stanici
Družina v  Záchranné stanici
Družina v Záchranné stanici
Družina v  Záchranné stanici
Družina v Záchranné stanici
Družina v  Záchranné stanici
Družina v Záchranné stanici
Družina v  Záchranné stanici

Řád školní družiny Celoroční plán
Informace o školní družině pro zákonné zástupce žáka
Přihláška do školní družiny
Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny
 Odhláška ze školní družiny

 

ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY,  školní rok 2019 - 2020

Vychovatelka Číslo oddělení (zvonku) Třída Místnost
Mgr. Simona Rečková  1 2.B, 4.C 128
Gabriela Šuláková  2 2.C, 2.A, 4.B 129
Bc. Leona Juřicová  3 1.B, 3.C 130
Barbora Sedláčková  4 2.C, 3.B, 4.D, 5.A, 5.B 131
Soňa Niklová  5 3.B, 4.E, 5.C, 5.D  132
Magdaléna Želinská  6 1.A, 3.A 134
Petra Milatová 7 1.C, 4.A, 4.D 135

Ranní ŠD od 6:00 do 7:20 oddělení číslo 1 a 2, zvonek číslo 1

Odpolední ŠD od 15:30 do 17:00 oddělení číslo 1, zvonek číslo 1