Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

Milí rodiče, vážení učitelé,

jménem Spolku rodičů si Vás dovolujeme pozvat na PLES OSMIČKY, který se bude konat 18. 1. 2019 od 19 hodin v prostorách Katolického lidového domu v Místku. Ples bude ve stylu První republiky, avšak kostýmy nejsou podmínkou! K tanci a poslechu Vám zahraje kapela White. V rámci zakoupení lístků dostanete uvítací drink a večeři. Čeká na Vás doprovodný program a před půlnocí bohatá tombola! Vstupenky s místenkou v hodnotě 299,- Kč si můžete zakoupit ve škole u paní sekretářky od 4. 12. 2018.

Těšíme se na Vás!

Spolek rodičů Osmičky

ples 2019 sm

 

Aktivity SR Osmičky:

Naším cílem je především plánování zajímavých akcí pro malé i velké školáky. Podílíme se na organizaci vánočního jarmarku, plesu nebo dětského dne. Jsme to my, kdo spolu s vámi rozhoduje o výši příspěvků SR a také o tom, k jakým účelům budou použity.

Nejméně 1x ročně pořádáme setkání s výborem rodičů, složeným ze zástupců jednotlivých tříd, kde rádi uvítáme vaše názory, připomínky a návrhy. Rádi se s vámi setkáme i na některé z našich akcí nebo uvítáme pomoc při jejich organizaci.

 Plenární schůze Spolku rodičů se uskuteční v listopadu/prosinci při dalších třídních schůzkách.