Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

Září
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018
Schůzka pro rodiče žáků 1.tříd - úterý 4. 9. 2018
Fotografování 1. tříd
Divadlo loutek 3. ročník
Adaptační pobyt 6. B ,6. C, 6. E, 8. E, adaptační dny 6.A
Státní svátek 28. září - Den české státnosti připadne na pátek
Třídní schůzky 25. 9. 2018
Den jazyků
Dopravní hřiště – 4. ročník
Francouzský podzim
Logická olympiáda
Školní kola fyzikální, chemické a biologické olympiády

Říjen
Sběr kaštanů a žaludů
Praktická prezentace matematických prostředí profesora Hejného – nakladatelství Fraus
pro zájemce z řad rodičů žáků 1. tříd a nových žáků
Státní svátek 28. října - Den vzniku samostatného Československa připadne na neděli
Podzimní prázdniny pondělí 29. 10. 2018 a úterý 30. 10. 2018
Anglické divadlo 8. ,9. ročník
Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou
Semifinále a finále soutěže Talent 2018

Listopad
Interaktivní beseda – „Kuba“
Olympiáda Čjl
Státní svátek 17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii připadne na sobotu
Konzultace pro rodiče úterý 13. 11. 2018
Plenární schůze Spolku rodičů úterý 13. 11. 2018
Hornická desítka
Zlatá cihla
Olympiáda z Nj
Sběr papíru

Prosinec
Vánoční prázdniny sobota 22. 12. 2018 až středa 2. 1. 2019
Zpívání na schodech
Nejlepší chemik ČR
Mikulášské skotačení pro I. stupeň
Vánoční skotačení pro II. stupeň
Mikuláš pro mateřské školky
Vánoční dílničky pro mateřské školky
Čertovské dopoledne pro druháky
Vánoční besedy s panem Kozelským
Matematická olympiáda
Recitační soutěž pro II. stupeň – školní kolo
Konverzační soutěž v anglickém jazyce pro II. stupeň
Projekt „Sněguročka i Děd Maroz“

Leden
Vyučování začne ve čtvrtek 3. 1. 2019
LVVK I. 7. - 11. 1. 2019
LVVK II. 21. - 25.1. 2018
Miniolympiáda Aj – speaking pro 5. ročník
Nejlepší chemik ČR
Matematická olympiáda – domácí kolo Z9
Matematická olympiáda – okresní kolo Z9 (na Osmičce) 30. 1. 2019
Soutěž na SŠ INFOTECH
Školní kolo v konverzaci ve francouzském jazyce

Únor
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. 2. 2019
Jarní prázdniny v našem okrese připadají na týden od 18. 2. do 24. 2. 2019
Recitační soutěž I. stupeň – školní a obvodní kolo
Recitační soutěž II. stupeň – obvodní kolo
Konverzační soutěž v Anglickém jazyce – okr. kolo
Loutnička, školní kolo
Karneval Školní družiny

Březen
Návštěva předškoláků v 1. třídách
Loutnička, obvodní kolo Frýdek, Místek
Den otevřených dveří se bude konat 5. 3. 2019
Přijímací řízení do specializované třídy s RV Ikt a RV cizích jazyků proběhne 19. 3. 2019
Soutěž ve zpěvu francouzských písní
Krajské kolo v konverzaci ve francouzském jazyce
Filmový festival Ostrava
Lyžařský pobyt v Itálii – 8., 9. ročník (25. - 31.3.2019)
Povídám, povídám … soutěž v mluveném projevu žáků II. stupně
Chemická olympiáda – okresní kolo
Matematická olympiáda – domácí kolo Z6 – Z8
Matematická olympiáda – krajské kolo Z9 (na Osmičce) 19. 3. 2019

Duben
Zápis do 1. tříd se uskuteční v pondělí a úterý 15. a 16. dubna 2019
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. 4. 2019 , v pátek 19. 4. 2019 je státní svátek
Sběr papíru
Loutnička, koncert vítězů
Třídní schůzky a konzultace 23. 4. 2019
Matematický Klokan
Pythagoriáda
Den Země – Sady B. Smetany
Školní kolo dopravní soutěže
Speeling Bee – třídní a školní kolo
Matematická olympiáda – okresní kolo Z6 – Z8 9. 4. 2019
Okresní kolo fyzikální a biologické olympiády
Soustředění deváťáků
Exkurze do Dolních Vítkovic – 8. ročník

Květen
Státní svátky 1. května a 8. května připadají na středu
Talent 2019 - školní kolo
Besídky pro maminky - 1. třídy
Zahradkářská soutěž
Týden plný pohybu OSMÁK 27. 5. – 30. 5. 2019
Den dětí 31. 5. 2019
Archimediáda
Interaktivní beseda „Kolumbie“ 7. – 9. ročník
Exkurze do Chotěbuzi

Červen
Fotografování tříd
Dopravní soutěž BESIP
Školní rok končí v pátek 28. 6. 2019
Anglické divadlo
Studijní pobyt pro 9. E s RV Ikt
Exkurze Osvětim pro 9. ročník
Exkurze do ZOO pro 7. ročník
Školní výlety se uskuteční v termínu od 15. června 2019 po uzavření klasifikace
„Živá vlajka“ – akce Školního parlamentu
Hlavní prázdniny proběhnou od soboty 29. 6. do neděle 1. 9. 2019

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE ŠKOLY

Celoroční projekt k 100. výročí Československa pro 1. – 9. ročník
Celoroční projekt Partnerství prvňáků a deváťáků
Dílčí projekty (ročníkové, předmětové, …)
Schůzky metodických orgánů dle plánu práce proběhnou alespoň 4 x ročně
Jednání vedení školy s výborem odborové organizace dle kolektivní smlouvy
Divadlo loutek Ostrava
Tematické exkurze
Besedy v městské knihovně - 1. stupeň 2x ročně, 2. stupeň 1x ročně
Návštěvy výukových programů Muzea Beskyd
Dopravní výchova 1. stupeň
Zdravé zuby
Bruslení
Sportovní soutěže, turnaje
Výtvarné soutěže
Šachový turnaj
Koncerty sborů Osminka a Osma
Vystoupení školní kapely Osmaband
Soutěž Sběrných dvorů ve sběru papíru – celý rok
Sobotní školy