Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

DŮLEŽITÉ TERMÍNY ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

září

 • Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016
 • Schůzka pro rodiče žáků 1. tříd - pondělí 5. 9. 2016
 • Divadlo loutek 3. ročník 5. 9. 2016
 • Ukázka latinskoamerických tanců s náborem 6. 9. 2016
 • Preventivní prožitkové programy 6. ročník 7. 9. 2016
 • Ukázka basketbalu s náborem 8. 9. 2016
 • Projekt cestovatelské pohádky – ukončení besedou 9. 9. 2016
 • Výstava Živé houby 6.B,E 12. 9. 2016
 • Ukázka juda s náborem 13. 9. 2016
 • Adaptační pobyt 6. D 12. – 14. 9. 2016
 • Divadlo loutek 5. ročník 14. 9. 2016
 • Jazyková škola Face 2 Face ŠD 19. 9. 2016
 • Třídní schůzky a plenární schůze Sdružení rodičů  20. 9. 2016 
 • Přespolní běh 1. stupeň 20. 9. 2016
 • Nahrání hymny našich hudebních těles pro sportovní olympiádu Handicap centra Škola života F-M 20. 9. 2016
 • Adaptační pobyt 6. E 21. – 23. 9. 2016
 • Přespolní běh 2. stupeň 26. 9. 2016
 • Dny jazyků 26.-30. 9. 2016
 • Fotografování 1. ročníku 27. 9. 2016
 • Státní svátek 28. září - Den české státnosti připadne na středu
 • Dopravní hřiště 4. ročník 29., 30. 9. 2016

 říjen

 • Sběr kaštanů a žaludů 3. – 7. 10. 2016
 • Přespolní běh 1. stupeň, okresní kolo 5. 10. 2016
 • Mobilománie v pohádkové říši ŠD 5. 10. 2016
 • Divadlo ND F-M 5., 7., 8., 9. ročník 6. 10. 2016
 • Adaptační pobyt 6.A,B, 7.A 5. 10. 2016 – 7. 10. 2016
 • Praktická prezentace matematických prostředí (učebnice Fraus) pro zájemce z řad rodičů žáků 1. ročníku 4. , 11. 10. 2016
 • Divadlo 9. ročník 10. 10. 2016
 • Divadlo 6. ročník 12. 10. 2016
 • Divadlo loutek 7. ročník 12. 10. 2016
 • Talent semifinále 7.– 9. ročník 13. 10. 2016
 • Sběr papíru  17. – 21. 2016
 • Matematický šampionát 9. ročník 20. 10. 2016
 • Svět techniky Ostrava 2.D 20. 10. 2016
 • Mobilní planetárium 4. ročník 20. 10. 2016
 • Podzimní odpoledne ve škole 5.A,B 21. 10. 2016
 • Astroolympiáda 25. 10. 2016
 • Podzimní prázdniny středa 26. 10. 2016 a čtvrtek 27. 10. 2016
 • Halloweenské odpoledne
 • Halloweenské noci
 • Logická olympiáda
 • Státní svátek 28. října - Den vzniku samostatného Československa připadne na pátek
 • Technické workshopy SŠED F-M 9. ročník 

listopad

 • Divadlo loutek Ostrava 4. ročník 1. 11. 2016
 • Angl. divadlo 9. ročník 4. 11. 2016
 • Hornická desítka 5. 11. 2016
 • Cestovatelský deník 8., 9. ročník beseda Svět kolem nás "Peru" 7. 11. 2016
 • Burza SŠ pro žáky 9. r. a rodiče v Národním domě ve FM 8. 11. 2016
 • Robotika 8.E, 7.E 14.,21. 11. 2016
 • Angl. divadlo 4., 5. ročník 15. 11. 2016
 • Dny Slabikáře 1., 9. ročník 15., 21., 22. 11. 2016
 • Divadlo Vlast 8.-9. ročník (výběr) 16. 11. 2016
 • Angličtina s čerty 21. 11. 2016
 • Konzultace pro rodiče, trh studijních oborů pro rodiče žáků 9. ročníku 22. 11. 2016
 • Olympiáda Čjl  8. a 9. ročník 24. 11. 2016
 • Zlatá cihla 5., 9. ročník 24. 11. 2016
 • Náboj junior 25. 11. 216
 • Olympiáda D 25. 11. 2016
 • Sborová noc 25.- 26. 11. 2016
 • Vánoční jarmark ve Sviadnově a hudební vystoupení 27. 11. 2016
 • Státní svátek 17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii připadne na čtvrtek
 • Divadlo 8. ročník 29. 11. 2016
 • Adventní dílna v SVČ Klíč ŠD 30. 11. 2016
 • Přihlášky na střední školy musí rodiče  odevzdat řediteli SŠ v případě talentových zkoušek do 30. 11. 2016
 • Technické workshopy SŠED F-M 9. ročník
 • Florbalový turnaj 4., 5. ročník
 • Malá kopaná 6., 7. ročník a 8., 9. ročník 

prosinec

 • Vánoční fotografování 1., 2. 12. 2016
 • Rozsvícení školního vánočního stromu 2. 12. 2016
 • Mikulášské skotačení 5. 12. 2016
 • Mikuláš pro MŠ J. Trnky, Anenská 5., 6. 12. 2016
 • Okresní šachový přebor 6., 7. 12. 2016
 • Robotika 6.E 7. 12. 2016
 • Adventní dílna v SVČ Klíč ŠD 7., 9. 12. 2016
 • Sobotní škola hrou 10. 12. 2016
 • Angl. konverz. soutěž 2. stupeň, školní kolo 14. 12. 2016
 •  Adventní koncert s Hradišťanem 14. 12. 2016
 • Recitace 2. stupeň, školní kolo 16. 12. 2016
 • Vánoční besídka pro MŠ 21. 12. 2016
 • Zpívání na schodech 22. 12. 2016
 • Vánoční prázdniny pátek 23. 12. 2016 až pondělí 2. 1. 2017
 • Výzdoba školního vánočního stromu v rámci projektu TS FM a Magistrátu města FM

leden

 • LVVZ 7.B,E 2. 1. – 6. 1. 2017
 • Vyučování začne v úterý 3. 1. 2017
 • Talentové zkoušky na umělecké a sportovní SŠ
- v oboru vzdělání gymnázium se sportovní přípravou se konávají talentové zkoušky v pracovních dnech od 2. ledna a nově do 15. února 2017
- termín pro talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech do oborů s talentovou zkouškou skupiny oborů skupiny 82 Umění a užité umění od 2. ledna     do 15. ledna 2017
- termín pro talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do oborů vzdělání konzervatoří v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2017
 
 • Tříkrálové zpívání 
 • Olympiáda FJ, Z
 • Recitační soutěž 1. stupně, školní kolo 
 • Matematická olympiáda 5. a 9. ročník, okresní kolo

únor

 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na 3. 2. 2017
 • Ples „Osmičky“ 3. 2. 2017
 • Jarní prázdniny v našem okrese připadají na týden od 6. 2. do 12. 2. 2017
 • Povídám, povídám 2. stupeň 16. 2. 2017
 • Karnevaly pro MŠ 17., 23. 2. 2017
 • Trasa s úkoly pro MŠ 28. 2. 2017
 • Návštěva předškoláků v 1. třídách
 • Recitační soutěž 1. stupně, obvodní kolo
 • Festival Umím francouzsky
 • Loutnička, školní kolo 
 • LVVZ 7.A,C  13. – 17. 2. 2017

 březen

 • Přihlášky na střední školy musí rodiče  odevzdat řediteli SŠ do 1. 3. 2017
 • Den otevřených dveří se bude konat 7. 3. 2017 
 • Přijímací řízení do specializované  třídy s RV IKT proběhne 21. 3. 2017
 • Návštěva předškoláků v prvních třídách 27. – 30. 3. 2017
 • Dny francouzské kultury na „Osmičce“
 • Dny Frankofonie v Ostravě
 • Matematická olympiáda 9. ročník, krajské kolo
 • Fyzikální olympiáda, okresní kolo
 • ZOO soutěž 7. ročník
 • Loutnička, obvodní kolo Místek 
 • Loutnička, obvodní kolo Frýdek 

duben

 • „Den zdraví“ v MŠ J. Trnky 8. ročník 6. 4. 2017
 • Zápis do 1. tříd se uskuteční v pondělí a úterý 24. a 25. 4. 2017
 • První kolo přijímacích řízení na střední školy s maturitní zkouškou proběhne od 12. 4. do 28. 4. 2017 a pro ostatní obory od 22. 4. do 30. 4. 2017. Za podání přihlášek na SŠ zodpovídají zákonní zástupci dítěte (škola v rámci služeb zajišťuje tisk přihlášek)
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. 4. 2017 a pátek 14. 4. 2017
 • Cestovatelský deník 7. a 8. ročník Planeta Země 3000 "Brazílie" 25. 4. 2017
 • Konzultace 18. 4. 2017
 • Matematická olympiáda 6., 7., 8. ročník 
 • Pythagoriáda
 • Matematický klokan
 • Sběr papíru
 • Loutnička, koncert vítězů 
 • Akce Žákovského parlamentu „Retro týden“
 • Úřad práce 8. ročník 
 • Přírodovědná exkurze 6. ročník
 • Planetárium Ostrava 7. ročník

květen

 • Státní svátky 1. května a 8. května připadají na pondělí
 • Školní výlety se uskuteční v termínu od 15. 5. do 16. 6. 2017
 • Besídky pro maminky 1. ročník
 • Zahrádkářská soutěž
 • Osvětim 9. ročník, 2. a 23. 5.
 • Chotěbuz 7. ročník 19. 5.
 • Talent, školní kolo
 • Úřad práce 8. ročník 
 • Archimediáda
 • Sportovní akce „Osmák
 • Jarní koncert 

červen

 • Školní výlety se uskuteční v termínu od 15. 5. do 16. 6. 2017
 • Fotografování tříd
 • Den dětí
 • Dopravní soutěž BESIP
 • Školní rok končí v pátek 30. 6. 2016
 • Hlavní prázdniny proběhnou od soboty 1. 7. do neděle 3. 9. 2017

Další plánované akce školy

 • Příprava na soutěže a příprava na přijímací zkoušky pro 9. ročník (podle zájmu)
 • Schůzky metodických orgánů dle plánu práce proběhnou alespoň 4 x ročně.
 • Jednání vedení školy s výborem odborové organizace dle kolektivní smlouvy.
 • Exkurze zaměřené k volbě povolání
 • Besedy v městské knihovně - 1. stupeň 2x ročně, 2. stupeň 1x ročně
 • Návštěvy výukových programů Muzea Beskyd 1x ročně
 • Dopravní výchova 1. stupeň
 • Zdravé zuby
 • Hasík
 • Korespondenční partnerství s Tureckem
 • Výroční koncert Osmabandu
 • Preventivní den 4. – 5. ročník
 • Exkurze( Záchranná stanice Bartošovice, Rychlá záchranná stanice, jeskyně Šipka, Archeopark, Lysá hora – ekoučebna)
 • Evaluace výsledků vzdělávání formou testování
 • Akce zaměřené k realizaci ŠVP a MPP
 • Soutěže (M, F, Ch, Př, Čjl, D, Z, výtvarné, cizí jazyky, sportovní…)
 • Bruslení
 • Sobotní škola hrou