Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

Vážení rodiče,

výběr poplatků za ŠD na 1. pololetí školního roku 2017/2018 bude probíhat od 20. 9. do 20. 10.2017. Částku 1 000,- Kč můžete uhradit bezhotovostně na účet 19-3756000207/0100, do zprávy pro příjemce uveďte: platba ŠD, jméno a příjmení dítěte, třída.

Mgr. Rečková Simona

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků ve školním roce 2017/2018, které se budou konat dne 13. 6. 2017 v 16.00 hodin na naší “Osmičce”. Zahájení proběhne ve školní jídelně, následující program bude pokračovat v jednotlivých třídách společně s třídními učitelkami.    

Vedení školy

 

Vážení rodiče,

zveme Vás na úvodní  třídní schůzky pro rodiče budoucí 6. třídy s rozšířenou výukou IKT ve školním roce 2017/2018, které se budou konat dne 13. 6. 2017 v 16.15 hodin na naší “Osmičce” ve třídě  5.B,  č. místnosti 127.    

Vedení školy

Milí rodiče,


od 13. února jsem nastoupila na „Osmičku“ jako zastupující učitelka prvního stupně. Před tímto nástupem jsem pracovala jako logopedka na Klinické logopedii ve Frýdku – Místku. Protože dětí s vadami řečí přibývá, rozhodla jsem se, a vedení školy mi bylo nápomocno, že povedu logopedický kroužek. Jeho cílem je naučit děti co nejdříve správné komunikaci. Děti budou docházet jedenkrát za dva týdny, děti s těžšími vadami a diagnózami jedenkrát za týden. Budu procvičovat motoriku mluvidel a provádět korekci jednotlivých hlásek. U dětí s těžší diagnózou pak procvičovat čtení, motoriku, rozvíjet aktivní slovní zásobu aj.

Nejčastější diagnózy u dětí:

Dyslálie – běžná vady řeči, dítě neumí vyslovovat některou z hlásek.

Opožděný vývoj řeči – OVŘ - dítě nemluví přibližně do třetího roku, následně špatně vyslovuje, bývá opožděná jemná a hrubá motorika.

Vývojová dysfázie – špatná výslovnost, dysgramatismy, opožděný fonematický sluch, deficitní aktivní slovní zásoba, dítě nezvládá utvořit gramaticky správně větu, nezvládá

popis, jednoduché vypravování. U většiny dětí jsou poruchy učení.

Balbuties – česky koktavost. Dělíme na tonickou, klonickou a tonoklonickou.

Tonická – opakuje písmeno, klonická – opakuje slabiku a tonoklonická opakuje jak písmeno, tak i slabiku.

Mgr. Zdeňka Jedličková

Vážení rodiče, 
z pověření Spolku rodičů Vám sděluji, že plánovaný školní ples se z důvodu nedostatečného zájmu ze strany rodičů odvolává.
Peníze za již zakoupené vstupenky Vám budou vráceny po jejich předložení v kanceláři školy. Obracejte se na paní Danu Páchovou v období 30.1. - 2.2.2017 v době 7.00 - 15.00 hodin.
 
PhDr. Iveta Wilczková
 
Vážení rodiče,
velmi Vám děkujeme za pochopení a vstřícnost, které jste projevili v souvislosti s mimořádným vyhlášením ředitelského volna (20.1.2017 - nenadálá odstávka vody). 
Vedení základní školy

Vážení rodiče,
z důvodu mimořádné situace (havárie vodovodního potrubí) je v pátek 20.1.2017 ředitelkou školy vyhlášeno ředitelské volno.

 Oznámení SmVaK Ostrava

Vážení rodiče,

v poslední době jsme se setkali s několika případy hrubého urážení mezi žáky na sociálních sítích (Facebook atd.) a v komunikačních nástrojích na Internetu (Viber, Messenger apod). Dlouhodobě varujeme žáky před riziky spojenými s užíváním sociálních sítí a nepodporujeme je v tom, aby tímto způsobem trávili svůj volný čas. Možnosti školy jsou však omezené, a proto se obracíme na Vás.

 • V prvé řadě připomínáme, že účet na Facebooku si může založit pouze osoba starší 13 let!
 • Další důležitá věc je nutnost kontroly takového účtu Vámi rodiči. Nejedná se o špehování dítěte, ale o projev vaší odpovědnosti za bezpečnost dětí, které často zveřejňují nevhodný nebo soukromý obsah.
 • Vaše dítě se může velmi lehce stát obětí útoku v kyberprostoru. Zvažte přístup dětí k Internetu v mobilních zařízeních – je opravdu nutný? Pokud má dítě přístup na Internet doma, máte větší možnost kontroly.
 • Nastavte pravidla užívání počítače a ostatních zařízení s připojením na Internet.
 • Podpořte děti v tom, aby se věnovaly i jiným aktivitám.

Desatero bezpečného Internetu:

 1. Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, kdo se skrývá za monitorem.
 2. Neposílej nikomu, koho neznáš, svou fotografii a už vůbec ne intimní.
 3. Udržuj hesla k e-mailu i jiná v tajnosti, nesděluj je ani blízkému kamarádovi.
 4. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy.
 5. Nedomlouvej si schůzku na Internetu, aniž bys o tom řekl někomu jinému.
 6. Pokud narazíš na obrázek, video nebo e-mail, který tě šokuje, opusť webovou stránku.
 7. Svěř se dospělému, pokud tě stránky uvedou do rozpaků nebo vyděsí.
 8. Nedej šanci virům. Neotvírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy.
 9. Nevěř každé informaci, kterou na Internetu získáš.
 10. Když se s někým nechceš bavit, nebav se.

Děkuji za Váš čas,
Mgr. Michal Milata
​školní metodik prevence