Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

 
INFORMACE PRO RODIČE PRVŇÁČKŮ

Milé děti, vážení rodiče nastávajících prvňáčků,
prázdniny končí a Vám nastane čas školních dnů se všemi povinnostmi, ale i radostmi z prvních úspěchů. Doufáme, že se do školy těšíte, protože my všichni z „ Osmičky“, obzvlášť Vaše paní učitelky, už Vás s radostí očekáváme.

Jak bude první týden ve škole u prvňáčků vypadat?

Úterý 1. 9. 2020

Slavnostní zahájení školního roku proběhne tradičním způsobem v době od 8:00 do 9:00 hodin ve třídách 1.A a 1.B. Vstupujte, prosím, se svými dětmi do budovy vchodem u školní družiny v době od 7:40 hodin. Aktovky zatím nebudou potřebné. Paní učitelky předají rodičům důležité informace k zahájení školního roku.

Středa 2. 9. 2020

Vyučování proběhne od 8:00 do 10:45 hodin. S sebou aktovky, pouzdro, přezůvky, svačinu, čip do školní jídelny.

Čtvrtek 3. 9., pátek 4. 9. 2020

Vyučování proběhne od 8:00 do 11:40 hodin.

Od pondělí 7. 9. 2020

Výuka podle stálého rozvrhu hodin.

Provoz ŠKOLNÍ DRUŽINY

Úterý 6:00 - 7:40 9:00 - 17:00
Středa 6:00 - 7:40 10:45 - 17:00
Čtvrtek – pátek 6:00 - 7:40 11:40 - 17:00

Vážení rodiče,
Děkujeme za přízeň, kterou jste nám projevili zapsáním Vašeho dítěte na naši školu, a těšíme se na spolupráci s Vámi. Přejeme dětem, aby se jim u nás ve škole líbilo, a celé rodině radost z jejich školních úspěchů.

Vaše „Osmička“

Datum vložení: 26. 8. 2020

 

ÚVODNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zveme Vás na úvodní třídní schůzky, které proběhnou v úterý 23. 6. 2020 v následujícím časovém harmonogramu:

Pro rodiče žáků 1. A od 15.30 hodin v učebně 3. A
(děti s registračními čísly 01, 04, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 25, 30, 31, 32, 41, 42, 47, 49, 53, 54, 57, 58, 59)

Pro rodiče žáků 1. B od 15.45 hodin v učebně 3. C
(děti s registračními čísly 02, 03, 05, 06, 07, 11, 18, 20, 24, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 48, 50, 51, 55, 56, 60)

Vstup do budovy školy vchodem do školní družiny, nutno dodržet hygienické podmínky (roušky, rozestupy, …)

Program:
Seznámení s paní třídní učitelkou
Organizační záležitosti školního roku 2020/2021
Vše potřebné pro prvňáčka

Těšíme se na vzájemnou spolupráci

Datum vložení: 11. 6. 2020

 

VÝSLEDKY ZÁPISU DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Vážení rodiče,

děkujeme Vám, že jste projevili důvěru naší škole a zapsali své dítě do 1. třídy právě u nás. Bylo Vás celkem šedesát, co jste v termínu podali žádost o přijetí dítěte na Osmičku.
Můžeme tak přijmout všechny děti, jejichž rodiče požádali o přijetí bez odkladu školní docházky, a otevřít předpokládané dvě první třídy.
Velice nás mrzí, že jsme se nemohli setkat s dětmi i s Vámi osobně. Pokud to epidemiologická situace dovolí, rádi bychom Vás uvítali v měsíci červnu na informativní schůzce a umožnili dětem slibované setkání s Harry Potterem a jeho kamarády.
Velmi nás potěšilo, že jste z našich webových stránek využívali pracovní listy pro předškoláky, které pro děti připravily paní učitelky, asistentky a vychovatelky. Je nám známo, že je děti s nadšením přijaly a trávily nad nimi čas, kdy nemohly ven.
Jelikož se epidemiologická situace rychle mění, sledujte, prosím, další informace nejen pro budoucí prvňáčky na našich webových stránkách nebo na vývěsních tabulích, které jsou umístěny před hlavním vchodem školy.
Těšíme se na děti a na spolupráci s Vámi, za všechny z Osmičky

Mgr. Zuzana Žáková, zástupkyně ředitelky pro I. stupeň

Datum vložení: 4. 5. 2020 

Milé děti, vážení rodiče budoucích prvňáčků,

na minulém plakátku k zápisu do prvních tříd jsme Vám slíbili, že se setkáte s Harry Potterem a jeho dalšími kamarády. Nebojte se, dočkáte se.
Připravujeme pro Vás návštěvu naší školy, a to hned, jak to bude možné. Provedou Vás postavy z filmů o Harry Potterovi, na jednotlivých stanovištích si budete moci vyzkoušet své dovednosti. Máme pro Vás připraveno mnoho překvapení. Paní učitelky vymýšlejí stále něco nového.

Moc se na Vás těšíme!

planetarium 5c 02 sm

Datum vložení: 1. 4. 2020 

Připravujeme se do školy…

Zápis 1     Zápis 2     Zápis 3     Zápis 1

Budoucí prvňáček Eliška nadšeně plní první školní úkoly, zatím ještě doma …

 

Milé děti,
paní učitelky z Osmičky pro Vás připravily úkoly, kterými si můžete zpestřit svůj volný čas v tomto nelehkém období. Rodiče Vám s nimi určitě rádi pomohou. Pokud Vám jednotlivé hádanky, omalovánky, hry a další úkoly vytisknou, můžete vybarvovat, luštit, hádat nebo si hrát. Hádat můžete také jen u počítače.
Budete potřebovat pastelky, nůžky, tužku, bystrou hlavičku a hlavně dobrou náladu. Už se moc těšíme, až se s Vámi setkáme na naší Osmičce. K plnění úkolů Vám drží palce také Harry Potter.
Můžete se podívat na to, co všechno pro Vás chystáme.

Více...

Datum vložení: 4. 4. 2020

 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným opatřením Vlády ČR k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID -19 bude zápis dětí do prvních tříd probíhat na OSMIČCE bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve dnech 14. dubna – 28. dubna 2020.

Vyzvednutí formulářů
Zákonný zástupce dítěte má tyto možnosti vyzvednutí formulářů k vyplnění:

- stažení z webových stránek školy
- vyzvednutí na vrátnici školy 14. – 28. dubna 2020 v době od 8.00 – 15.30 hod

Odevzdání formulářů
Zákonný zástupce dítěte má tyto možnosti odevzdání vyplněných formulářů (rovněž ve výše uvedených dnech a hodinách):

- vhození v zalepené obálce do schránky při vstupu u hlavního vchodu do školy
- odeslání poštou
- odeslání datovou schránkou nebo emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat pouze prostý email)

Důležité informace k vyplňování formulářů a k jejich následnému zpracování

- všechny formuláře musí být podepsány zákonným zástupcem dítěte
- v současné době je potřebné uvést emailovou adresu zákonného zástupce dítěte, ta bude sloužit k doručování korespondence
- všechny žádosti budou ředitelstvím školy zpracovány a všem zákonným zástupcům dětí budou oznámena registrační čísla jejich žádosti na emailovou adresu uvedenou v „Zápisním listu“
- nejpozději do 7. května 2020 bude zveřejněno „Oznámení o výsledku řízení přijetí žáků k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021“, jméno dítěte nalezne zákonný zástupce pod přiděleným registračním číslem, a to na webových stránkách školy a vyvěšením u hlavního vchodu do školy
- naše škola má dostatečnou kapacitu pro přijetí všech dětí, které mají zájem o plnění povinné školní docházky právě na Osmičce
- součástí „Zápisního listu“ je anketa o preferenci výuky typu písma vázaného či nevázaného
- veškeré údaje (především emailovou adresu) vyplňujte čitelně, předejdete tak případným problémům v komunikaci

 

Možnosti zákonného zástupce při zapisování dítěte

1. Žádá o přijetí do 1. ročníku povinné školní docházky (i dítě s odloženou školní docházkou) odevzdá formuláře:

- „Žádost zákonných zástupců o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021“
- „Zápisní list“
- „Souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů“

2. Žádá o odklad povinné školní docházky, má již k dispozici všechna potřebná doporučení, odevzdá tyto formuláře a doporučení:

- „Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021“
- „Žádost o odklad povinné školní docházky“
- „Zápisní list“
- doporučující vyjádření školského poradenského pracoviště
- doporučující vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa
- „Souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů“

3. Žádá o odklad povinné školní docházky, nemá zatím k dispozici všechna potřebná doporučení, odevzdá:

- „Žádost o odklad povinné školní docházky“
- „Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021“
- „Zápisní list“
- „Souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů“
- potřebné doporučení, které má zatím vyřízeno nebo patřičná doporučení nepřiloží (v tomto případě je nutno obrátit se na zástupkyni ředitelky Mgr. Zuzanu Žákovou, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )

Odklad školní docházky:
Není-li dítě po dosažení šestého roku věku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost požádat u zápisu o odklad školní docházky. K žádosti je však nutné doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Nemáte-li zatím některé z těchto posouzení k dispozici, bude nutné si je co nejdříve zajistit a doručit škole dodatečně v co nejblíže možném termínu. V tomto případě bude správní řízení přerušeno a rozhodnutí ředitelky školy o odkladu školní docházky Vašeho dítěte obdržíte až po splnění všech náležitostí.

V případě dotazů se obracejte na zástupkyni ředitele Mgr. Zuzanu Žákovou, a to elektronicky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonicky na číslo 604 265 392.

 

Důležité informace k zápisu dětí k povinné školní docházce

Do školy musí být zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2020 věku šesti let. Pro školní rok 2020/2021 jsou to děti narozené v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.
Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2019), přijdou zákonní zástupci k zápisu znovu. V případě, že byl odklad školní docházky udělen dítěti na jiné škole, doloží jeho zákonný zástupce rozhodnutí o odkladu školní docházky.
Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 jsou doporučující vyjádření školského poradenského pracoviště a odborného lékaře. Tato doporučení přiloží zákonný zástupce k žádosti o přijetí dítěte do prvního ročníku základního vzdělávání.
Pro rodiče budoucích prvňáčků připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dokument s názvem „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“, ve kterém jsou zachyceny informace o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy.
Bude-li zastupovat dítě u zápisu jiná osoba než je jeho zákonný zástupce, musí doložit oprávnění dítě zastupovat a rovněž předložit průkaz totožnosti.
Škola musí být při zápisu informována, který zákonný zástupce (rodič) bude jednat v záležitosti zápisu dítěte k povinné školní docházce, případně odkladu povinné školní docházky.

 

Doporučení, jak můžete pomoci svým dětem

Věnujte dítěti soustředěnou pozornost. Při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
Vyprávějte dítěti a čtěte mu - televize či video nenahradí lidské slovo ani osobní kontakt.
Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi. Pěstujete tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin. Vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte. Stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, před, za. Výrazně to ovlivňuje základy čtení, psaní a počítání.
Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování. Příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou. Ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní a čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres dětí, zákonných zástupců i pedagogů. Připravujte dítě na to, co nového jej čeká v době školní docházky.
Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi (uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.).

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů jsou stanovena tato kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání.

Ve školním roce 2020/2021 máme kapacitu čtyř prvních tříd s maximálním počtem 100 žáků.

Dítě bude přijato k plnění povinné školní docházky na základě podání přihlášky u zápisu a splnění následujících kritérií:

Dítě splňuje podmínky plnění povinné školní docházky podle § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Dítě má místo trvalého pobytu ve spádovém obvodu Základní školy Frýdek-Místek, Československé armády 570 (ulice 17. listopadu, Bahno-Štandl, Beskydská, Boženy Němcové, Brožíkova, Březinova, Collo-louky, Čajkovského, Československé armády, Dr. Antonína Vaculíka, Fibichova, Foerstrova, Foglarova, Jiřího Trnky, Kolaříkova, Kollárova, Lidická, Marie Majerové, Marie Pujmanové, Ondrášova, Ostravská, Piskořova, Pod Štandlem, Příborská, Raisova, Vítězslava Nezvala, Vrchlického).

Dítě nemá místo trvalého pobytu ve spádovém obvodu pro Základní školu Frýdek-Místek, Československé armády 570 a není naplněn počet 100 žáků pro přijetí
do prvního ročníku.

Dítě bylo navrženo pedagogicko-psychologickou poradnou k výuce pro nadané žáky (nutno doložit písemné doporučení).

Datum vložení: 1. 4. 2020

 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Více informací na

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021.

Datum vložení: 19. 3. 2020                                         PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy