Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

 

Obrázek

Obrázek

 

ObrázekObrázek

Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

termín zápisu Vašich dětí do 1. tříd se blíží. Dovolujeme si Vám připomenout nejdůležitější informace ke splnění náležitostí spojených se zápisem:

- zápis se bude konat na Osmičce ve dnech 11. – 12. dubna 2022 v době od 13.00 do 17.00 hodin
- proběhne za osobní přítomnosti dítěte a zákonného zástupce, v mimořádných případech, kdy tato forma není možná, se dohodněte na způsobu zapsání s vedením školy
- k zápisu přineste občanský průkaz a rodný list dítěte
- škola má kapacitu pro přijetí všech dětí
- v případě, že bude zákonný zástupce dítěte žádat o odklad školní docházky, musí k žádosti předložit:

1. posouzení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny)
2. doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa

Pokud tyto náležitosti nebudete mít vyřízeny do doby zápisu, dodáte je škole v co nejblíže možném termínu, a to do 31. 5. 2022 (bude projednáno u zápisu)

- patřičné formuláře k zápisu si můžete vyplnit předem

ke stažení zde

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

Zápisový list do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

Žádost o odklad povinné školní docházky

Souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů

Těšíme se na děti i rodiče, během zápisu Vás čeká zajímavá cesta osmičkovým lesem se spoustou drobných dárečků.

Vaše Osmička

 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
zápis dětí do 1. tříd základního vzdělávání pro školní rok 2022/2023 proběhne na OSMIČCve dnech 11. a 12. dubna 2022 v době od 13.00 do 17.00 hodin.
Kapacita naší školy umožňuje přijetí všech dětí.
Děti čeká během zápisu cesta osmičkovým lesem a setkání se spoustou zvířátek.
Moc se na Vás těšíme.

Informace k zápisu dětí do 1. ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023
Do školy musí být zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2022 věku šesti let. Pro školní rok 2022/2023 jsou to děti narozené v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.
Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (PPP) a odborného lékaře. Tato doporučení předloží zákonný zástupce u zápisu dítěte do prvního ročníku základního vzdělávání.
Není-li dítě po dosažení šestého roku věku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost požádat u zápisu o odklad školní docházky. K žádosti je však nutné doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
V případě, že zákonný zástupce dítěte v době zápisu ještě nebude mít k dispozici tato patřičná doporučení k odkladu školní docházky, dodá je škole v co nejblíže možném termínu, nejpozději do 31. května 2022 (toto bude projednáno osobně při zápisu). Doporučujeme si včas tyto náležitosti zabezpečit.
U zápisu je nutno doložit občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.
V případě dotazů se obracejte na zástupkyni ředitele Mgr. Zuzanu Žákovou, a to elektronicky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonicky na číslo 604 265 392.

Doporučení, jak můžete pomoci svým dětem
Věnujte dítěti soustředěnou pozornost.
Při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
Vyprávějte dítěti a čtěte mu.
Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi. Pěstujete tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin. Vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte. Stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, před, za. Výrazně to ovlivňuje základy čtení, psaní a počítání.
Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování. Příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou.
Připravujte dítě na to, co nového jej čeká v době školní docházky.
Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi (uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.).

Vaše Osmička

Osmička – škola věnující se výuce dětí cizinců

Od 1. 9. 2021 vstoupila v platnost vyhláška č. 271/2021 Sb., kterou je nastaveno systémové řešení vzdělávání cizinců na školách. Osmička byla krajským úřadem vybrána pro intenzivní výuku dětí cizinců.

 

„Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“