Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

Vážení rodiče,

dne 1. listopadu 2021 Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na území vybraných okresů proběhne ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 testování žáků na onemocnění covid-19. Toto se týká rovněž žáků základních škol v okrese Frýdek-Místek, a to i naší školy.
Z testování jsou vyjmuty osoby s potvrzením OTN, tj. s ukončeným očkováním, potvrzením o prodělané nemoci nebo s negativním výsledkem testu z odběrových míst (doba platnosti negativních testů byla nově zkrácena ze 7 dnů na 72 hodin u RT-PCR testů a ze 72 hodin na 24 hodin u antigenních testů).

PhDr. Iveta Wilczková
ředitelka školy

Datum vložení: 8. 11. 2021

....................................................................................................................................................................

OZNÁMENÍ

o vyhlášení ředitelského volna ve dnech 25. – 26. 10. 2021

Vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci v souvislosti s Covid-19 a doporučení krajské epidemiologické komise vyhlašuji v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění ředitelské volno, a to ve dnech 25. – 26. října 2021. Provoz školní družiny bude v době ředitelského volna přerušen.

PhDr. Iveta Wilczková
ředitelka školy

Datum vložení: 21. 10. 2021

....................................................................................................................................................................

Vážení rodiče,

na základě informace členů volební komise o výsledcích voleb do školské rady jsem rozhodla o konání opakované volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků.

Důvodem opakované volby je nesplnění minimální účasti oprávněných voličů (za neplatné se považují volby, kterých se zúčastní méně než jedna pětina všech oprávněných osob).

Seznam kandidátů zůstává beze změn.

Opakovaná volba členů školské rady z řad zákonných zástupců žáků proběhne elektronicky prostřednictvím webového rozhraní Bakaláři na adrese: https://bakalari.osmicka.cz,

a to dne 30. 6. 2021 od 00:01 hod do 23:59 hod.

Vážení rodiče, děkuji za Vaši spolupráci a věřím, že opakované volby využijete ke zvolení svých zástupců ve školské radě.

Ve Frýdku-Místku dne 16. 6. 2021

PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

Volební řád školské rady

Datum vložení: 16. 6. 2021

....................................................................................................................................................................

 Vážení rodiče, milí žáci,

na základě metodického pokynu MŠMT ČR ze dne 7. června 2021 k používání ochranných prostředků dýchacích cest (https://koronavirus.edu.cz/files/informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-76-final.pdfod úterý 8. června 2021 platí následující

- během výuky ve třídě nemusí mít žáci a pedagogové nasazen respirátor ani roušku

- během přestávky ve třídě, na chodbách, na WC, v šatně, v jídelně apod. musí mít žáci a pedagogové nasazen respirátor nebo roušku

PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

Datum vložení: 8. 6. 2021

....................................................................................................................................................................

informuji Vás o organizaci chodu školy od pondělí 24. 5. 2021:

- od pondělí 24. 5. 2021 je povolena také přítomnost žáků II. stupně ve škole bez rotace,
- od příštího týdne budou tedy docházet do školy k prezenční výuce všichni žáci I. a II. stupně,
- výuka žáků I. stupně bude probíhat podle běžně nastaveného rozvrhu hodin s úpravami v konci vyučování,
- výuka žáků II. stupně bude probíhat podle běžně nastaveného rozvrhu včetně odpoledního vyučování,
- všichni žáci budou přicházet do školy hlavním vchodem v době od 7.40 do 7.55 hodin, 1. třídy vchodem do školní družiny,
- provoz školní družiny pokračuje v běžném provozu, před vyučováním od 6.00 hodin, po vyučování do 17.00 hodin,
- testování žáků antigenními testy bude probíhat 1x týdně, a to v pondělí (samoodběr),
- ochrana úst a nosu: žáci - chirurgická rouška nebo respirátor FFP2, zaměstnanci - respirátor FFP2,
- chod školní jídelny bude probíhat jako doposud,
- vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) v době provozu školy nebo školského zařízení je možný pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky,
- podrobné informace obdržíte prostřednictvím třídních učitelů.

PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

Datum vložení: 18. 5. 2021

....................................................................................................................................................................

Vážení rodiče,

informuji Vás o organizaci chodu školy od 17. 5. do 21. 5. 2021:

- od pondělí 17. 5. 2021 je povolena přítomnost žáků 1. stupně ve škole bez rotace,
- od příštího týdne budou docházet do školy k prezenční výuce všichni žáci I. stupně, žáci II. stupně dochází k prezenční výuce stále jen „rotačně,“ a to dle rozpisu jako doposud,
- výuka žáků I. stupně bude probíhat podle běžně nastaveného rozvrhu hodin s úpravami v konci vyučování,
- žáci I. stupně budou přicházet do školy hlavním vchodem v době od 7.40 do 7.55 hodin, 1. třídy vchodem do školní družiny,
- provoz školní družiny se vrátí do běžného provozu, před vyučováním od 6.00 hodin, po vyučování do 17.00 hodin,
- testování žáků I. stupně bude probíhat 1x týdně, a to v pondělí, žáci II. stupně se budou testovat 2x týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek (samoodběr),
- ochrana úst a nosu: žáci - chirurgická rouška nebo respirátor FFP2, zaměstnanci - respirátor FFP2,
- chod školní jídelny bude probíhat jako doposud,
- vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) v době provozu školy nebo školského zařízení je možný pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky,
- podrobné informace obdržíte prostřednictvím třídních učitelů.

PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

Datum vložení: 13. 5. 2021

....................................................................................................................................................................

Oznámení o konání voleb do školské rady pro funkční období 2021 – 2024

Podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s volebním řádem pro volbu členů školské rady základní školy vydává ředitelka školy oznámení o volbách do školské rady.

Volby do školské rady za zákonné zástupce a za pedagogické pracovníky proběhnou na Základní škole Frýdek-Místek, Československé armády 570 v termínu 14. - 15. června 2021.

Další informace budou postupně zveřejňovány.

PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

Formát PDF

Datum vložení: 11. 5. 2021

....................................................................................................................................................................

Informace k zahájení částečné prezenční výuky na 2. stupni

Vážení rodiče, milí žáci,
od 10. května 2021 bude částečně obnovena prezenční výuka žáků 2. stupně, a to rotačním způsobem. Do školy bude chodit v daný týden pouze jedna skupina tříd, druhá skupina bude vyučována distančně. V dalším týdnu se skupiny vymění.

Prezenční rotační výuka celých tříd

LICHÝ TÝDEN od 10. 5. 2021 třídy 6.A, 6.C, 6.E, 9.A, 9.B, 9.C, 9.E
SUDÝ TÝDEN od 17. 5. 2021 třídy 7.A, 7.B, 7.C, 7.E, 8.A, 8.B, 8.C

Vstup žáků do školy
Příchod žáků bude korigován časově podle vchodů do školy (hlavní vchod, vchod do ŠD).

Rozvrh hodin
Prezenční výuka - dle běžného rozvrhu hodin včetně odpoledního vyučování
Distanční výuka - dle stávajícího rozvrhu distanční výuky (viz kalendář MS Teams)

Testování
Bude probíhat pravidelně 2x týdně (pondělí, čtvrtek) neinvazivními antigenními testy (s odběrem z přední části nosu), a to výhradně ve škole. Účast na testování je podmínkou přítomnosti žáka na prezenční výuce ve škole. Testy mají povahu tzv. samotestů (test si provádí sám žák pod dohledem zaměstnance, pověřeného k tomuto ředitelkou školy).

Ochrana nosu a úst
Žáci mají povinnost nosit zdravotnickou obličejovou masku dle standardů MO MZdr, zaměstnanci respirátory.

Stravování
U žáků v prezenční výuce bude stravování ve školní jídelně zajištěno tak, aby nedocházelo k prolínání s osobami, které si vyzvedávají oběd do jídlonosičů (žáci na distanční výuce).
Odhlášené žáky je nutné ke stravování opět přihlásit.

Bližší informace Vám budou poskytnuty třídními učiteli. Sledujte webové stránky školy a webové rozhraní Bakaláři.

PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

Datum vložení: 5. 5. 2021

....................................................................................................................................................................

Další informace k zahájení částečné prezenční výuky na 1. stupni

Manuál Covid-19

Průběh testování (video)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021

PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

Datum vložení: 9. 4. 2021

....................................................................................................................................................................

Informace k zahájení částečné prezenční výuky na 1. stupni

Vážení rodiče, milí žáci,
od 12. dubna 2021 bude částečně obnovena prezenční výuka žáků 1. stupně, a to rotačním způsobem. Do školy bude chodit v daný týden pouze jedna skupina tříd, druhá skupina bude vyučována distančně. V dalším týdnu se skupiny vymění.

Prezenční rotační výuka celých tříd

LICHÝ TÝDEN od 12. 4. 2021 třídy: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 2.C, 4.C, 5.D
SUDÝ TÝDEN od 19. 4. 2021 třídy: 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 5.C, 5.E

Vstup žáků do školy
Příchod a odchod žáků bude korigován časově i podle vchodů do školy (hlavní vchod, vchod do ŠD, vchod ze školního hřiště).

Rozvrh hodin
Prezenční výuka - třídy obdrží upravený rozvrh hodin vzhledem k hygienickým opatřením a organizačním podmínkám školy
Distanční výuka - bude probíhat dle stávajícího rozvrhu distanční výuky

Testování
Bude probíhat pravidelně 2x týdně (pondělí, čtvrtek) neinvazivními antigenními testy (s odběrem z přední části nosu), a to výhradně ve škole. Účast na testování je podmínkou přítomnosti žáka na prezenční výuce ve škole. Testy mají povahu tzv. samotestů (test si provádí sám žák pod dohledem zaměstnance, pověřeného k tomuto ředitelkou školy).

Školní družina
Provoz školní družiny bude zajištěn ráno i po vyučování, a to v homogenních skupinách. Provoz před vyučováním od 6.00 hodin, po vyučování do 17.00 hodin.

Ochrana nosu a úst
Žáci mají povinnost nosit zdravotnickou obličejovou masku dle standardů MO MZdr, zaměstnanci respirátory.

Stravování
U žáků v prezenční výuce bude stravování ve školní jídelně zajištěno tak, aby nedocházelo k prolínání s osobami, které si vyzvedávají oběd do jídlonosičů (žáci na distanční výuce).

Bližší informace Vám budou poskytnuty po obdržení pokynů MŠMT. Sledujte webové stránky školy a webové rozhraní Bakaláři.

PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

Datum vložení: 7. 4. 2021

....................................................................................................................................................................

Vážení rodiče, milí žáci,

v souladu s usnesením vlády ze dne 26. 2. 2021 bude od pondělí 8. 3. 2021 pokračovat povinná distanční výuka žáků 3. až 9. ročníku a nově i distanční výuka žáků 1. a 2. ročníku (podrobnější informace o organizaci výuky jste již obdrželi a případně ještě obdržíte od třídních učitelů přes webové rozhraní Bakaláři).

Pro žáky s distanční výukou nadále vaříme (informace zde viz sekce Stravování).

Přerušen bude provoz školní družiny.

Vrátnice školy bude v provozu v době od 8.00 do 16.00 hod.

Vážení rodiče,
děkujeme za Vaši spolupráci a přejeme hlavně pevné zdraví.

PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

Datum vložení: 5. 3. 2021

....................................................................................................................................................................

Vážení rodiče, milí žáci,

ve dnech 1. až 7. března 2021 jsou pro okres Frýdek-Místek vyhlášeny jarní prázdniny.
Bližší informace k provozu školy po jarních prázdninách budou zde upřesněny po zveřejnění vládního nařízení.

PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

Datum vložení: 26. 2. 2021

 ....................................................................................................................................................................

Vážení rodiče, milí žáci,

dle rozhodnutí vlády ze dne 14. 2. 2021 o obnovení nouzového stavu ve dnech 15. – 28. 2. 2021 se v provozu škol nic nemění.

PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

Datum vložení: 15. 2. 2021

....................................................................................................................................................................

Vážení rodiče, milí žáci,

dle sdělení ministra školství ze dne 12. 2. 2021 se po zrušení nouzového stavu dne 15. 2. 2021 v provozu škol nic nemění. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.).

PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

Datum vložení: 12. 2. 2021

....................................................................................................................................................................

Vážení rodiče, milí žáci,

dle sdělení ministra školství ze dne 27. 1. 2021 se vzhledem k epidemiologické situaci v provozu škol od 1. 2. 2021 nic nemění.

Opětovně připomínám nutnost odhlašování obědů přes internet nebo telefonicky (558 445 165).

PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

Datum vložení: 27. 1. 2021

...................................................................................................................................................................

 

OZNÁMENÍ
o přerušení provozu školní družiny

V souladu s ustanovením § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, bude v období pololetních prázdnin (pátek 29. 1. 2021), provoz školní družiny přerušen. O přerušení provozu školní družiny rozhodla ředitelka školy na základě malého zájmu rodičů žáků.

PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

Datum vložení: 26. 1. 2021

....................................................................................................................................................................

Vážení rodiče, milí žáci,

v pondělí 18. 1. 2021 vláda rozhodla o prodloužení stávajících opatření do čtvrtku 28. 1. 2021 (viz informace níže). V pátek 29. 1. 2021 jsou pololetní prázdniny.

Vysvědčení obdrží žáci 1. a 2. r. v prezenční výuce ve čtvrtek 28. 1. 2021 a žáci 3. - 9. r., tedy v distanční výuce, po návratu do školy.

Opětovně připomínám nutnost odhlašování obědů přes internet nebo telefonicky (558 445 165).

PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

Datum vložení: 19. 1. 2021

....................................................................................................................................................................

Vážení rodiče, milí žáci,

ve čtvrtek 7. 1. 2021 vláda rozhodla o prodloužení stávajících opatření do pátku 22. 1. 2021 (viz informace níže).

Opětovně připomínám nutnost odhlašování obědů přes internet nebo telefonicky (558 445 165).

PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

Datum vložení: 8. 1. 2021

....................................................................................................................................................................

Vážení rodiče, milí žáci,

 na základě krizových opatření vlády se bude výuka a provoz školy v týdnu od pondělí 4. 1. do pátku 8. 1. 2021 řídit metodickým pokynem MŠMT ČR
https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-od-27-12-do-10-1.pdf

 Škola

- prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníku
- distanční výuka žáků 3. - 9. ročníku

- povinně dle paragrafu 184a, školského zákona (včetně omlouvání absence třídnímu učiteli přes webové rozhraní Bakaláři)
- materiál pro žáky bez technického zajištění bude shromažďován na vrátnici školy (7.30 – 15.30 hodin)

Podrobnější informace o organizaci výuky jste již obdrželi a případně ještě obdržíte přes webové rozhraní Bakaláři.

 Družina

- za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy bude umožněn provoz školní družiny pro prezenčně vzdělávané žáky 1. a 2. tříd
- ranní družina od 6.00 do 7.45 hodin, odpolední družina do 17.00 hodin

Jídelna

- žáci 1. a 2. ročníku se mohou stravovat přímo ve školní jídelně
- žáci 3. - 9. ročníku si mohou pouze vyzvednout oběd do jídlonosiče u okénka v hale školy v době od 12.30 do 13.30 hodin, vyzvedávající osoba nesmí vykazovat příznaky onemocnění Covid 19 nebo být v karanténě
- obědy si, prosím, přihlaste nebo odhlaste co nejdříve přes internet či v pondělí 4. 1. 2021 telefonicky v kanceláři školní jídelny (558 445 165)

Přeji nám všem šťastné vykročení do nového roku.

PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

Datum vložení: 29. 12. 2020

....................................................................................................................................................................

Vážení rodiče, milí žáci,

dle nařízení vlády a pokynů MŠMT je na pondělí a na úterý 21. a 22. prosince 2020 vyhlášeno volno pro všechny žáky ZŠ v rámci „Dnů boje proti covidu“. Oba dny mohou rodiče pobírat ošetřovné.

Žáci letos tedy půjdou do školy naposledy v pátek 18. prosince 2020, nástup do školy je plánován na 4. ledna 2021. Sledujte prosím aktuální informace a webové stránky naší školy.

PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

Datum vložení: 16. 12. 2020

....................................................................................................................................................................

Vážení rodiče, milí žáci,

dle nařízení vlády a pokynů MŠMT je od pondělí 30. 11. 2020 opět obnovena prezenční výuka žáků celého 1. stupně a žáků 9. ročníku.

Žáci 6. – 8. ročníku se budou vyučovat rotačně, což znamená střídání prezenční a distanční výuky po týdnu, a to takto:

Žáci 7. ročníku a žáci třídy 6.E

- mají povinnou prezenční výuku ve dnech 30. 11. - 4. 12. 2020 a 14. - 18. 12. 2020
- mají povinnou distanční výuku ve dnech 7. - 11. 12. 2020 a 21. - 22. 12. 2020

Žáci 8. ročníku a žáci třídy 6.A a 6.C

- mají povinnou prezenční výuku ve dnech 7. - 11. 12. 2020 a 21. - 22. 12. 2020
- mají povinnou distanční výuku ve dnech 30. 11. - 4. 12. 2020 a 14. - 18. 12. 2020

Prezenční výuka bude probíhat v nastaveném režimu školního roku 2020/2021 s úpravami, které jsou nezbytné k zajištění aktuálních hygienických opatření (dle běžného rozvrhu s úpravami včetně odpoledního vyučování). Informace jste obdrželi a v případě potřeby ještě obdržíte přes webové rozhraní Bakaláři.

Pro žáky 1. stupně bude zajištěna ranní (od 6.00h) i odpolední družina (do 17.00h).

Žáci v prezenční výuce se mohou stravovat ve školní jídelně.

Žáci v distanční výuce si mohou vyzvednout oběd do jídlonosiče od 13.45 do 14.15 hodin u výdejního okénka v hale školy.

Obědy si, prosím, přihlaste individuálně v kanceláři školní jídelny telefonicky nebo přes internet.

Nezbytné jsou nejméně dvě roušky denně.

Z důvodu nutnosti větrání ve třídách vybavte své děti teplým oblečením.

V případě, že budou u žáka zjištěny při vstupu do školy nebo v průběhu výuky příznaky onemocnění (teplota, apod.), bude škola postupovat dle Manuálu k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19.

Žáci se před školou neshlukují, dodržují rozestupy a mají nasazenou roušku. Do budovy školy vstupují určeným vchodem v určeném čase a opouští ji po ukončení vyučování určeným východem, a to bez zbytečného zdržování se v prostoru šaten.

Vstup třetích osob do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.

Těšíme se na Vaše děti,

                              všichni zaměstnanci Osmičky

Datum vložení: 26. 11. 2020

....................................................................................................................................................................

Vážení rodiče,

zasílám Vám informace k přihlašování stravy ve školní jídelně od 30. 11. 2020.

Obědy je nutno přihlásit jednotlivě, a to přes internet nebo telefonicky v kanceláři školní jídelny (558 445 165). Všichni strávníci platící z účtu si musí přihlásit obědy také na prosinec (nelze přihlašovat hromadně, platí rovněž pro žáky 1. a 2. tříd, kteří již školu navštěvují). Pro strávníky platící hotově proběhne prodej obědů na měsíc prosinec dne 27. 11. 2020 od 7.00 do 7. 50 hodin a od 12.00 do 14.30 hodin a 30. 11. 2020 od 7.00 do 7.50 hodin. Prosím, učiňte toto přihlášení co nejdříve.

Pro žáky 6. – 8. tříd (distanční výuka) bude umožněn výdej obědů do jídlonosičů v době od 13.45 do 14.15 hodin u výdejního okénka v hale školy. Vstup bude korigován podle hygienických opatření.

Děkuji za vstřícnost.

                               Olga Janetová, vedoucí školní jídelny

Stravování ve školní jídelně – provoz od 30. 11. 2020

Datum vložení: 25. 11. 2020

....................................................................................................................................................................

 Organizace ŠKOLNÍ DRUŽINY od 30. 11. 2020

- Dodržení homogenity skupiny
- V jedné skupině zařazeni žáci stejného ročníku
- Provoz ráno od 6.00, odpoledne do 17.00 hodin

   1.A       Mgr. Simona Rečková    zvonek č. 1
   1.B      Lic. Gabriela Šuláková    zvonek č. 2
   2.A      Magdaléna Želinská    zvonek č. 4
   2.BC      Petra Milatová     zvonek č. 7
   3.AB      Kateřina Janíková     zvonek č. 8
   3.C      Bc. Soňa Niklová    zvonek č. 5
   4.ABC      Bc. Leona Juřicová    zvonek č. 3
   5.ABDE      Monika Medveďová    zvonek č. 6


                                Mgr. Simona Rečková, vedoucí školní družiny

Datum vložení: 25. 11. 2020

....................................................................................................................................................................
 
Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci a z rozhodnutí KHS v důsledku karantény několika pedagogických pracovníků a dvou tříd školy byla přijata tato opatření:

1) Dle instrukcí KHS není

nutné omezit provoz jídelny, školní družiny a výuka se nepřerušuje.

2) Žák nosí do školy každý den 2 roušky. Jednu roušku má nasazenou ve společných prostorách školy a druhou má uloženou v igelitovém sáčku pro případnou výměnu. Na používání roušek ve výuce se žáci domluví s vyučujícím.

3) Výuka bude od pondělí 7.9.2020 do odvolání zkrácena takto:

1.ročník - 11:20
2.ročník - 11:25
3.ročník - 11:30
4.ročník - 11:35
5.ročník - 11:40
6.ročník - 12:25
7.ročník - 12:35
8.ročník - 12:40
9.ročník - 12:45

Dodržujeme platná hygienická i epidemiologická pravidla a v součinnosti se zřizovatelem se řídíme pokyny KHS a MŠMT (viz Manuál pro školy). O vývoji situace budete včas informováni prostřednictvím webového rozhraní Bakaláři.

Děkujeme za Vaše pochopení a spolupráci,

                                 PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

 .................................................................................................................................................................... 
 
Vážení rodiče, milí žáci,

mimořádná situace uplynulého školního roku nebyla pro nikoho z nás jednoduchá a já si velmi vážím Vašeho vstřícného a pozitivního přístupu. Společnými silami jsme netypický průběh druhého pololetí zvládli. Poděkování patří Vám, ale také všem pedagogickým pracovníkům i ostatním zaměstnancům školy.
Věřím, že se nám všem podařilo si v létě odpočinout a načerpat energii. Jsem přesvědčena, že i v letošním školním roce budeme schopni případné nutné změny společně řešit, vybaveni jednak zkušenostmi získanými na jaře a jednak některými novinkami ve výuce a v provozu školy.
V současných dnech intenzivně pracujeme na přípravě nového školního roku. Jak sami jistě víte ze sdělovacích prostředků, ani současná situace není zcela běžná a mnohdy se mění ze dne na den, což vyžaduje zodpovědný přístup všech stran.
Sledujte tedy prosím průběžně web školy, důležité informace zde budeme zveřejňovat a podle dané situace a platných pravidel je budeme aktualizovat.

Děkuji Vám a přeji nám všem hlavně pevné zdraví a hodně energie a optimismu v následujícím období.

                              PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

 

Ke stažení: Hygienická pravidla od září 2020 pro rodiče a žáky

           Manuál k provozu škol a školských zařízení MŠMT a MZd