Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH TERMÍNŮ DODÁVEK OVOCE, ZELENINY A MLÉKA DO ŠKOL 

Ovoce a zelenina (úterý)

Mléko a mléčné výrobky (pátek)

01.09.2020

11.09.2020

15.09.2020

25.09.2020

29.09.2020

09.10.2020

13.10.2020

23.10.2020

27.10.2020

06.11.2020

10.11.2020

20.11.2020

24.11.2020

04.12.2020

08.12.2020

18.12.2020

12.01.2021

08.01.2021

26.01.2021

22.01.2021

09.02.2021

05.02.2021

23.02.2021

19.02.2021

09.03.2021

05.03.2021

23.03.2021

19.03.2021

06.04.2021

09.04.2021

20.04.2021

16.04.2021

04.05.2021

30.04.2021

18.05.2021

14.05.2021

01.06.2021

28.05.2021

15.06.2021

11.06.2021

 

25.06.2021