Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

                              
                                                                  
 
                                                    
 

  

   IMG_6248.jpg                               

 

Vážení rodiče, milí žáci,

dovolte mi, abych Vás touto formou pozdravila a představila se.

Mnozí z Vás mě znají jako učitelku matematiky a přírodopisu z předchozích let, protože Osmička se stala mým druhým domovem již v roce 2008, kdy jsem na ni nastoupila jako absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vedle výuky jsem také zastávala funkci zástupkyně ředitelky školy pro 2. stupeň.

Snažila jsem se vždy nejen učit s naplněním výchovně vzdělávacích cílů, ale i zábavnou formou a mít vstřícný přístup k žákům, k rodičům i ke kolegům. V tomto bych chtěla pokračovat i jako ředitelka Osmičky, a to ve spolupráci se schopným týmem spolupracovníků, kvalitních po profesionální i lidské stránce, naplňovat společné představy o moderní, podnětné a pro veřejnost otevřené a přístupné škole, do které se žáci těší, rádi se v ní učí a cítí se dobře.

Přeji všem našim žákům úspěšný nový školní rok, ve kterém máme spolu před sebou důležité cíle základní školy, tedy přípravu pro další navazující vzdělávání, pro každodenní život, pro orientaci a uplatnění se v něm. Věřím, že se každému dítěti na Osmičce podaří zažít úspěch, najde si kamarády a bude se moci s důvěrou obrátit na své vyučující.

Nám všem přeji pevné zdraví a plnění vzájemných očekávání.

Mgr. Kateřina Kubíčková

ředitelka školy

 
 
 
 Webové stránky školy postupně aktualizujeme a doplňujeme. Děkujeme za pochopení a shovívavost.