Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

 

Vánoční jarmark

V pátek 25. listopadu 2022 proběhl na naší škole Vánoční jarmark. Všude se vznášela atmosféra Vánoc. Stánky jednotlivých tříd byly zaplaveny výrobky, které tvořili naši žáci. Návštěvníci si mohli zakoupit různé ozdoby, dárky či dobroty. Ve školní jídelně bylo připraveno bohaté občerstvení a teplé nápoje. Děti hrdě prodávaly své výtvory, hosté společně konverzovali a nasávali všude přítomnou vánoční náladu, kterou podtrhlo vystoupení školního pěveckého sboru. 

Mgr. Renáta Polomská

     

   

  

   

   

   

   

   

  

      

  

     

   

  

      

 

Beseda 6.B a 6.E se spisovatelkou

Městská knihovna Frýdek-Místek si pro děti a mládež připravila besedu se spisovatelkou Ester Starou. Ve čtvrtek 24. listopadu 2022 se tedy vydalo šestačtyřicet žáků 6. ročníku naší školy, konkrétně 6.B a 6.E, do krásně zrekonstruovaného Modrého salónku v místecké části knihovny. Dočkali jsme se hodinu a půl trvající besedy, v níž nám paní Stará, která se neživí pouze psaním, ale pracuje také jako logoped a speciální pedagog, povyprávěla o svých knižních titulech, které jsou zaměřeny na rozvoj komunikačních dovedností a také vybízejí k interakci se čtenářem prostřednictvím nedokreslených ilustrací. Žáci se s radostí zapojili do připravené prezentace, s velkým nasazením předvedli své komunikační schopnosti a bystře reagovali na připravené otázky paní spisovatelky. Na závěr se role obrátily a zvídavé dotazy, často velice osobní, pokládali žáci, ale ani ty nevyvedly zkušenou autorku z míry.

Mgr. Ivan Faldyna

  

5.A ve Světě techniky 

Ve čtvrtek 24. listopadu 2022 se třída 5.A vydala na výlet do Ostravy. Navštívili jsme Svět techniky v Dolních Vítkovicích, kde pro nás byl připraven program s názvem Barvy, světlo, stín. Vybraly si ho samy děti a určitě nelitovaly. Dověděly se například, jak vzniká duha, proč je obloha modrá, jak se světlo šíří. Seznámily se s pojmy termokamera, UV záření, infračervené záření a také si získané poznatky vyzkoušely na jednoduchých experimentech. Všichni jsme odjížděli spokojení.

Mgr. Jana Zrzavá

     

 

 

Deváťáci a prvňáci

Ve třetím listopadovém týdnu čekala naše prvňáčky významná událost, slavnostní předávání Slabikáře a pasování čtenáři. A u toho samozřejmě nemohli chybět jejich kamarádi deváťáci. 

   

9.A v 1.A

Středa 16. listopadu 2022 byla pro žáky z 1.A slavnostním dnem – dostali svůj Slabikář. Nebylo to ale jednoduché! Drak Literák sežral všechna písmenka a děti je musely „vybojovat“ zpět. Na pomoc jim přišli kamarádi z 9.A, kteří jim pomáhali překonat všechny překážky – děti četly, skládaly věty, určovaly slabiky, luštily křížovky apod. Drak Literák byl poražen a prvňáčci si vysloužili Slabikáře! Každý deváťák obdaroval svého prvňáčka záložkou. Na konci dne pak zazněla od dětí věta: “Dneska byl skvělý den, vůbec jsme se neučili!“ 

Mgr. Lada Faldynová, Hana Hřivňáková, Mgr. Svatava Svobodová

      

 

9.C a 1.C

Ve středu 16. listopadu 2022 proběhlo v 1.C slavnostní předávání Slabikářů. Deváťáci z 9.C zahráli prvňáčkům pohádku o draku Literákovi, který zaklel všechny Slabikáře. Prvňáčkům se ale podařilo draka Literáka přemoct a zakleté Slabikáře získat zpět. Prvňáci byli nadšení a myslím, že jsme si všichni krásné pohádkové dopoledne společně užili.

Mgr. Radka Klečková, Mgr. Věra Kopřivová, Mgr. Radana Vývodová

           

 

9.B a 1.B

Pondělí 14. listopadu 2022 bylo pro děti v 1.B slavnostní. Měli svůj velký den – SLAVNOST SLABIKÁŘE. Kamarádi z 9.B pod vedením svého třídního a své češtinářky prvňáčky překvapili. Mezi děti přišel král, princ, princezny, pětihlavý drak, zvířátka z pohádek, postavičky z lesa, ale také písmenka. Deváťáci si připravili kostýmy i kulisy k Pohádce o ztraceném Slabikáři. Po splnění úkolů prvňáci složili Slib čtenáře a jejich starší kamarádi je pasovali na čtenáře a předali jim Slabikář, Certifikát čtenáře a sladkou odměnu. Slavnost jsme zakončili společným focením.

Mgr. Jiřina Prymusová, Mgr. Radana Vývodová, Mgr. Lukáš Drastich

         

 

 

4.B ve Velkém světě techniky v Dolních Vítkovicích

Ve čtvrtek 10. listopadu 2022 nás čekala výuka mimo školu. Cílem naší cesty byla oblast Dolní  Vítkovice v Ostravě, konkrétně Velký svět techniky. Lekce nesla název – Barvy, světlo, stín. Hravou formou jsme se seznámili se zákonitostmi světla. Dozvěděli jsme se, jakým způsobem se světlo šíří a pochopili jsme vlastnosti barevného spektra. Na některých experimentech jsme se sami podíleli a vyzkoušeli jsme si je. Stihli jsme si také projít část areálu. Lekce nás bavila a dozvěděli jsme se mnoho zajímavého. 

Žáci 4.B

    

 

 

4.B na dopravním hřišti

Ve středu 9. listopadu 2022 žáci 4.B vyrazili na dopravní hřiště. Nejprve si společně s paní policistkou prošli celý prostor a seznámili se s dopravními značkami. Také si vyzkoušeli různé situace, které mohou nastat na křižovatkách. Poté si zapůjčili jízdní kola a pravidla silničního provozu vyzkoušeli v praxi. Celou výuku nám zpříjemňovalo nádherné podzimní počasí.  

Mgr. Renáta Polomská 

     

 

 

Zábavný tělocvik 9.C pro 1.C

V úterý 8. listopadu 2022 připravili v tělocvičně deváťáci z 9.C s paní učitelkou Janou Windisch Kopeckou úžasnou pestrou překážkovou dráhu pro děti z 1.C. Při jejím překonávání byli malým sportovcům nápomocni a společně si užili spoustu radosti a legrace. Prvňáci byli nadšení a moc se jim to líbilo. Děkujeme za NEJLEPŠÍ TĚLOCVIK 😊

Mgr. Radka Klečková

     

 

 

Otevření „Bufítku“

V pondělí 7. listopadu v 7:55 hodin byl zástupci tříd a učitelů žákovského parlamentu a vedením školy slavnostně otevřen tolik očekáváný „Bufítek“. Nejdříve mu paní ředitelka popřála v rozhlase spoustu spokojených zákazníků a zazněla také část známé písně Prodavač zpěváka Michala Tučného. Poté vedení školy přestřihlo pásku a mohlo se začít prodávat. Zájem žáků o nějakou tu dobrotu byl a stále je veliký. Mnohé třídy se také zapojily do výzdoby okolí bufetu a nástěnky zde jsou plné obrázků zejména s oblíbenými jídly. A jednotlivé třídy také napsaly svá přání pro svůj „Bufítek“.

Žákovský parlament

        

 

 

Bruslení 4. ročníku a 5.B

I tento školní rok jsme se dočkali oblíbeného bruslení v hale Polárka. Ve čtvrtek 3. listopadu 2022 jsme tedy vyrazili. Někteří žáci stáli na bruslích poprvé a na led šli s jistými obavami, ale ty postupně vymizely. Všichni se vzájemně podporovali a pomáhali si. A ačkoliv někteří vzali ledovou plochu útokem nebo se většinou přidržovali pro jistotu mantinelu, bruslení jsme si parádně užili. Už teď se těšíme na další 😊

Mgr. Renáta Polomská

    

 

 

4.C na bruslení

Ve čtvrtek 3. listopadu 2022 si žáci 4.C mohli zdokonalit své bruslařské schopnosti. Huráááá, konečně. Loni to naší třídě bohužel nevyšlo. Několik maminek přišlo dětem pomoci „do bruslí“, protože to je to nejtěžší, obout se a mít vše pořádně zavázané. Někteří si zpočátku nebyli úplně jistí, ale všichni jsme to nakonec zvládli. Bylo to super!

Mgr. Martina Hložanková

 

 

 

3D tiskárny v akci

Obě naše nové 3D tiskárny v těchto dnech „jedou naplno“ a chrlí žákovské výrobky na Vánoční jarmark Osmičky. V hodinách informatiky žáci od září pracovali na přípravě a tvorbě vlastních originálních 3D modelů. Také se zapojili do navrhování a zpracování pozvánek na Vánoční jarmark. Ty nejzdařilejší budou využity k veřejné prezentaci této akce. A všichni se těšíme, že na jarmarku si budete moci prohlédnout a zakoupit vedle tradiční vánoční nabídky i tuto letošní novinku, 3D ozdoby a další 3D výrobky.

Mgr. Michal Milata

        

 

 

Logická olympiáda

V průběhu října 2022 se žáci Osmičky zapojili ve svém volném čase do soutěže Logická olympiáda 2022. Tuto soutěž každoročně pořádá Mensa České republiky. Žáci si mohli vyzkoušet samostatné a pohotové uvažování v logických úlohách. Gabriela Adamcová z 5.A a Michaela Adamcová ze 7.E postoupily do krajského kola, které se uskuteční 4. listopadu 2022. Všem řešitelům děkujeme za reprezentaci školy a děvčatům gratulujeme k postupu do krajského kola a držíme palce. 

Mgr. Renáta Polomská

 

 

Osmáci a prevence rizikového chování

V pondělí 31. října a v úterý 1. listopadu 2022 proběhly v 8. třídách přednášky s besedou s kurátorkou pro mládež Mgr. Valérií Votýpkovou na téma Právní odpovědnost dětí do 18 let – Co naše děti nejčastěji nevědí. V rámci prevence rizikového chování považujeme za zvlášť důležité stále upozorňovat na nebezpečí návykových látek, internetu a sociálních sítí, šikany i kyberšikany, zneužívání, násilí, křivých obvinění. Žáci se dověděli spoustu zajímavých a pro ně i překvapivých informací nejen z teoretické oblasti vyhlášek a zákonů, ale i z praxe – z příběhů svých vrstevníků, ze soudních rozhodnutí a rozsudků.

Mgr. Radana Vývodová, Mgr. Lukáš Drastich

  

 

 

Sbírka Adra

 

 

Sběr kaštanů a žaludů 

 

 

 

Sběr starých mobilů

 

 

 

Třeťáci a halloweenské odpoledne

Poslední den před podzimními prázdninami, v úterý 25. října 2022, si žáci 3. ročníku užili ve škole halloweenské odpoledne. Všichni účastníci se převlékli do strašidelného kostýmu a postupně plnili úkoly na různých stanovištích. Vyzkoušeli si např. přípravu čarodějného lektvaru, výrobu koster z papíru či čarodějnou dráhu. Na závěr je čekala strašidelná procházka ztemnělými chodbami za svitu „Jack-O’-Lanterns“. Žáci 9.B a 9.C pro třeťáky napekli v průběhu dopoledne sladkou odměnu. 

Mgr. Zuzana Gřundělová

        

 

 

Halloweenské pečení 

Den před podzimními prázdninami, úterý 25. října 2022, jsme si moc užili a dobře jsme se najedli. Rozhodli jsme se upéct ve školní kuchyňce muffiny na Halloweenskou párty pro nás a pro děti z prvního stupně. Povedly se nám a všem moc chutnaly. Také jsme si připravili barevné palačinky. Občas něco upadlo a rozlilo se, ale výsledek byl skvělý. Uklízení už nebylo zdaleka tak zábavné jako samotné pečení, ale zvládli jsme i to. Děkujeme paní učitelce Přidalové, že nám umožnila pobavit se s angličtinou a zároveň udělat dobrý skutek.

Žáci 9.B a 9.C

        

 

 

Pythagoriáda – školní kolo

V pondělí 24. října 2022 proběhlo ve školní jídelně na Osmičce školní kolo oblíbené tradiční matematické soutěže Pythagoriáda. Do okresního kola postoupili Ondřej Legerský a Klára Kleinwächterová ze 6.E, Veronika Zvonková ze 7.A, Kristýna Lukšíková ze 7.C, Andrej Banák, Martin Popieluch a Adam Synek z 8.E a Marek Němec z 9.C. Gratulujeme a držíme palce!

Mgr. Šárka Michalíková

 

 

 

Zlatá cihla

Ve čtvrtek 20. října 2022 se vybraní žáci naší školy již tradičně zúčastnili 11. ročníku matematické soutěže Zlatá cihla. Soutěž pořádalo Gymnázium Cihelní Frýdek-Místek. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích – 5. ročník CIHLIČKA a 8. a 9. ročník HLA. Náš žák Adam Synek z 8.E získal úžasné 1. místo ve starší kategorii, a tak jsme si odnesli vítězný pohár. Mladší žáci, Gabriela Bendová z 5.A a František Klimánek z 5.B,  vybojovali 4. místo. Našim úspěšným matematikům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci Osmičky.

Mgr. Renáta Polomská

      

 

 

Bruslení 2. a 3. ročníku

Ve čtvrtek 20. října 2022 se žáci 2. a 3. třetího ročníku vydali do nedaleké sportovní haly Polárka bruslit. Někteří si přišli oprášit své dovednosti, jiní si to přišli vyzkoušet poprvé.  Všechny děti si čas strávený na ledě užily a zpět do školy odcházely plny nadšení a nových zážitků.

Učitelky 2. a 3. ročníku

   

 

Muzikoterapie 4.B v knihovně

Ve středu 19. října 2022 zamířili žáci 4.B na návštěvu místecké knihovny. Čekala nás hodina muzikoterapie. Společně jsme si zazpívali, poznávali melodie známých písní a rozeznávali hudební nástroje. Také jsme si zatančili a v závěru zrelaxovali. Stihli jsme si též prohlédnout a vypůjčit knihy. 

Mgr. Renáta Polomská

 

 

 

4.C na dopravním hřišti

V úterý 18. října 2022 čekala žáky ze 4.C lekce na dopravním hřišti. Trošku jsme měli obavy z počasí, ale nakonec „vyšlo“. Celý den bylo krásně a svítilo sluníčko, takže při jízdě na kole jsme se i zpotili. Paní policistky nám vysvětlily nebezpečná místa v dopravě, zopakovali jsme si značky a pak hurá na kola. Nebylo to jen tak… Museli jsme si dávat dobrý pozor na přestupky. Když jsme byli odhaleni, museli jsme seskočit z kola, říci, jak je to správně, a pak jet dál, ať už to příště umíme. V 5. třídě budeme mít možnost získat průkaz cyklisty. A také jsme měli na dopravním hřišti návštěvu. Z keřů si vyšel ježek. A mimo přechod pro chodce 😊

Mgr. Martina Hložanková

 

 

 

Robot Ozobot

V pondělí 17. října 2022 měli žáci ze 4.A možnost navštívit Velký svět techniky v Ostravě a zúčastnit se výukové lekce s Robotem Ozobotem. Děti si vyzkoušely ovládat Ozobota pomocí barvených ozokódů a také se seznámily se základy vizuálního programování. Někteří se s Ozobotem potkali už u nás ve škole v kroužku, kde se snažíme porozumět ozokódům a programování tohoto malého robota. 

Mgr. Iveta Kaňová

     

 

 

Muzikoterapie 4.A v knihovně

Ve čtvrtek 13. října 2022 se žáci 4.A zúčastnili lekce muzikoterapie v hudebním oddělení Místecké knihovny. Měli možnost si zahrát na Orffovy nástroje, zazpívat, zatancovat, hádat hudební hádanky a také si vyzkoušeli krátkou relaxaci. Děti odcházely z akce příjemně naladěné a už se těší na další návštěvu Místecké knihovny.

Mgr. Iveta Kaňová

  

 

 

Přespolní běh – okresní kolo

Ve čtvrtek 6. října 2022 jsme se konečně po dvou letech zúčastnili atletické soutěže, závodu v přespolním běhu. Zvládli jsme obsadit všechny kategorie a ve dvou kategoriích jsme dokonce postoupili do okresního kola, mladší žačky z druhého místa a starší žáci ve velké konkurenci z prvního místa. Také starší žačky podaly výborný výkon a skončily na čtvrtém místě. Mladší žáci obsadili sedmé místo.

Ve středu 12. října 2022 v okresním kole získali starší žáci 4. místo a mladší žačky 5. místo. Všem děkujeme za reprezentaci školy. 

Mgr. Jana Windisch Kopecká

    

 

 

Přírodovědný klokan

Ve středu 12. října 2022 dopoledne zaplnili naši školní jídelnu žáci tříd 8.E a 9.C, aby si ověřili své znalosti z matematiky, přírodopisu a fyziky ve školním kole soutěže Přírodovědný klokan. Nejúspěšnější nakonec byli osmáci. Vítězem se stal Adam Synek s 81 body, druhé místo obsadil Antonín Loriš s 66 body a třetí místo získal Mateusz Bachurski s 64 body. Gratulujeme!

Mgr. Radana Vývodová

      

 

 

Deváťáci a prvňáci

Ani v říjnu nezapomněli naši deváťáci na své kamarády v prvních třídách, kterým během září pomáhali v šatnách i na chodbách Osmičky orientovat se v novém prostředí a prožili s nimi pestrá společná dopoledne. Děkujeme třídním 1. a 9. ročníku za pestré nápady a pečlivou přípravu i realizaci těchto akcí, které se velkým i malým moc líbily.

9.C a 1.C

V pondělí 10. října 2022 přišli velcí kamarádi z 9.C do 1.C. Prvňáčci se na deváťáky moc těšili!😊 Každému vyrobili papírovou čepici, zazpívali jim písničky a pochlubili se svými prvními školními sešity. Deváťáci na oplátku poskládali prvňákům parníky z papíru. Společně si také na znamení přátelství obkreslili do deníků prvňáčků navzájem svoje ruce. A pak zavedli deváťáci prvňáky do své třídy až ve 3. patře a zde jim také ukázali sešity, své poslední školní. Nakonec se všichni přesunuli do učebny chemie, kde paní učitelka třídní 9.C spolu s Tadeášem z 1.C předvedli pokus, který se teda fakt povedl😊 

Věřím, že prvňáčci i deváťáci si společný čas užili, a už se moc těšíme na další akce. 

Mgr. Radka Klečková, Mgr. Šárka Michalíková

     

 

9.B a 1.B

Babí léto bylo ve středu 12. října 2022 příznivé pro další akci tříd 9.B a 1.B, jejichž spolupráce probíhá už od počátku školního roku. Školní hřiště bylo zalité sluncem a přivítalo nedočkavé prvňáčky při setkání s jejich velkými kamarády. Deváťáci připravili prvňákům sportovní aktivity na stanovištích. Učili je skákat přes švihadlo, probíhat pod točícím se lanem, hrát fotbal, házet s létajícím talířem a trefovat se do basketbalového koše. Malí sportovci byli velmi snaživí a jejich sportovní zážitky nezapomenutelné. Sami prosili o společné foto, aby si jej mohli vložit do jejich Pohádkového deníku, který je provází první třídou.

Už nyní se těšíme na další společná setkání.

Mgr. Jiřina Prymusová, Mgr. Lukáš Drastich

    

 

9.A a 1.A

Ve středu 19. října 2022 bylo připraveno pro prvňáky z 1.A překvapení. Přišli se na ně podívat kamarádi z 9.A! Prvňáci vyrobili a vyzdobili deváťákům lodičky z papíru, které měly symbolizovat šťastnou plavbu ke své vysněné střední škole. Zatímco prvňáci zpívali písničku Naše škola, vybírali si každý svého kamaráda, který bude po následující rok jeho patronem. Deváťáci pak pomohli svému svěřenci obkreslit ruku a do obrysu dlaně napsali přání svému prvňáčkovi a popřáli mu úspěšnou školní docházku. Návštěvu jsme ukončili v tělocvičně, kde deváťáci nachystali pro své kamarády z první třídy překážkovou dráhu, kterou pak společně s nejmladšími žáky absolvovali.

Mgr. Lada Faldynová, Mgr. Svatava Svobodová

    

 

 

3D tisk na Osmičce 

Od začátku školního roku objevujeme s žáky v hodinách informatiky možnosti 3D tisku a tvorby vlastních 3D modelů. Využíváme dvě nové úžasné 3D tiskárny, které nám umožní mimo jiné tisk vlastních vánočních ozdob na vánoční jarmark, s jejichž návrhy již začali např. žáci 8.E, třídy s rozšířenou výukou informatiky. Někteří učitelé uvítali vytištění konviček na zalévání květin ve škole a zejména tělocvikáři ocenili vytištěné píšťalky s ostrým hvizdem. Možnosti využití 3D tisku jsou nekonečné a jediným limitem pro žáky je jejich vlastní fantazie, takže se opravdu všichni těšíme, co vše se s 3D tiskárnami naučíme.

Mgr. Michal Milata

    

 

 

4.C ve Faunaparku

Čtvrtek 6. října 2022 jsme strávili ve Faunaparku. Dost jsme se těšili. A zase to bylo super! Nejprve jsme si prošli celý park, pozorovali stromy a vyprávěli si, jak odpadky ubližují zvířatům i přírodě. Například už víme, že ježek v kelímku od jogurtu uhyne, jelikož nemůže jít zpět, protože jej bodliny nepustí. Měli jsme také čas se proběhnout, zahrát si na schovávanou, honěnou. Na konci návštěvy jsme hledali ukryté značky. Každý, kdo byl úspěšný, dostal malou odměnu. Už se těšíme na příští návštěvu. 

Žáci 4.C

 

 

 

Bruslení 5.A a 6. ročníku

Po dlouhé covidové pauze se žáci naší školy opět dočkali oblíbené akce – bruslení na ledě ve víceúčelové hale Polárka. Ve čtvrtek 6. října 2022 se všechny šesté třídy spolu s 5.A vydaly se svými třídními směrem k ledové ploše. Akce umožňuje nezkušeným bruslařům osvojit si techniku této zábavné sportovní aktivity a těm zkušeným přináší ohromnou radost z jízdy. Po bruslení se žáci mohli zahřát teplým nápojem z automatu – všichni jsou vždy nadšení hlavně z horké čokolády. Akce se k radosti učitelů obešla bez úrazu, a tak jsme všichni mohli zodpovědně pokračovat od 4. vyučovací hodiny v běžném vzdělávání.

Mgr. Ivan  Faldyna

 

 

Interaktivní beseda o Číně

Pondělní dopoledne 3. října 2022 zpestřila žákům 8. ročníku a třídy 6.E zajímavá přednáška Čína – říše za Velkou zdí. Uskutečnila se v kině Petra Bezruče ve Frýdku-Místku. Díky perfektně připravené audiovizuální prezentaci, od již devátého dílu projektu Svět kolem nás, jsme se na hodinu ocitli v rozlehlé, historické a mystické Číně. V krátkosti jsme proletěli historii této nádherné země a dozvěděli jsme se původ konfuciánství. Prošli jsme se po Velké čínské zdi, navštívili obrovské městské aglomerace, spatřili pandy velké, poodhalili taje vynikající čínské kuchyně, seznámili se s místními menšinami a hrůzu v nás vzbudil prastarý rituál nebeského pohřbu. Autoři nezapomněli zmínit také stinné stránky nejlidnatější země světa – koncentrační tábory, potlačování politické opozice či neustálou kontrolu „velkého bratra“ od všudypřítomných kamer. Na závěr moderátor odpověděl na zvídavé dotazy posluchačů, kteří zaplnili celý ochoz kina, a dal jim možnost vyhrát v kvízu tištěné fotografie. V lehkém dešti jsme se všichni spokojení a s nově nabytými vědomostmi vrátili do školy.

http://www.svetkolemnas.cz/popis-programu/

Mgr. Ivan Faldyna

 

 

5.B se představuje

V pondělí 5. září 2022 jsme se společně s žáky 4.B zúčastnili akce ve Faunaparku „Cirkus bez šapitó“. Byli jsme zvědaví, co uvidíme za zvířátka, a byli jsme překvapeni. Zhlédli jsme, jak se chodí po laně, žonglování obručemi i míčky, balancování na válečku, jízdu na jednokolce, roztáčení talíře aj. Všechny tyto atrakce jsme si mohli vyzkoušet. A protože jsme ze skotačení byli vysílení a vyhladovělí, museli jsme si opéct vuřty. Bylo to prima.

Ve čtvrtek 8. září 2022 jsme vyrazili na dopravní hřiště. Počasí nám konečně přálo, protože v loňském roce byla akce pro déšť 2x zrušena. Zdokonalovali jsme si jízdu na kole, znalost značek a předpisů, které pro zdárný průjezd potřebujeme. Ti nejlepší, kteří napsali správně i test, dostali „Průkaz cyklisty“.

V pátek 30. září 2022 jsme se ve Faunaparku zúčastnili besedy „Neposedné tlapky“. Někteří z nás ani nevěděli, že taková nezisková organizace v našem městě existuje. Odchytávají a dočasně se starají o opuštěné kočičky. Paní Adéla Chromčáková nám ukázala, jak se odchyt provádí, čím se musí kočičky do klece nalákat.  Měli jsme připravené otázky, na které jsme dostali vyčerpávající odpovědi.

Paní učitelka nám pak zajistila malování kamínků, které jsme ve Faunaparku nechali jako dárek pro další děti.

Žáci 5.B

                     

 

 

„Indiánská bojovka“ 3.B ve Faunaparku

 V úterý 27. září 2022 žáci 3.B podnikli ,, Indiánskou bojovku“ ve Faunaparku. Děti si užívaly hlavně volného pohybu v pěkném prostředí. Největší boj byl vždy o nalezení nového zadání úkolu. Museli předvést indiánský pokřik, řešit rébusy, luštit indiánské písmo, házeli šišky na cíl. Také si vyrobili svůj totem, který si hrdě odnesli domů. Své zážitky si pak indiáni z 3.B ve škole zapsali do svých indiánských deníků.

Mgr. Martina Rykalová

     

   

 

2.B a hledání Ztraceného ostrova 

Při plavbě školním rokem 2022/2023 narazily děti z 2.B na vzkaz v láhvi, který vyprávěl příběh proslulé pirátky Belly neboli Černé Lady.

Kdysi dávno se její posádka vydala hledat Ztracený ostrov, který měl být dle legendy plný pokladů. Na jejich plavbě je zastihla bouře, která loď potopila. Když se pirátka Bella probrala, zjistila, že se ocitla na hledaném ostrově. Bez lodi a své posádky se však neměla jak vrátit zpět, a tak čekala, než někdo objeví vzkaz v láhvi, který po moři poslala.

Odvážné děti z 2.B se vydaly na plavbu k soutoku Morávky a Ostravice v úterý 27. září 2022 a na jejich cestě je naštěstí žádná bouře nezastihla. Podařilo se jim splnit všechny úkoly a zachránit Černou Lady s její posádkou. Za tento hrdinský čin byli všichni odměněni truhlami s poklady. Společně se pak piráti rozloučili pokřikem a vydali se na další plavbu plnou dobrodružství.

Mgr. Martina Blahutová

         

 

 

Olympiáda handicapovaných

V pátek 23. září 2022 se uskutečnil na stadionu TJ Slezan Frýdek-Místek jubilejní 25. ročník olympiády pro handicapované. Osmička vyslala své zástupce, kteří nejen fandili, ale také si odběhli smíšenou štafetu 5 x 400 m. Mezi místními školami doběhli naši štafetáři na 5. místě, děkujeme jim za reprezentaci školy.

https://polar.cz/zpravy/frydeckomistecko/frydek-mistek/11000033603/olympiada-pro-handicapovane-se-ve-frydkumistku-porada-uz-25-let

Mgr. Jana Windisch Kopecká

 

 

Adaptační výlet 6.B

Předpověď počasí na středu 21. září 2022 nevypadala zrovna nejlépe. Proto mě děti s nabalenými batohy před školou přivítaly otázkou: „Paní učitelko, jdeme?“

Vybaveni pláštěnkami jsme v 8h ráno vyrazili na dětské hřiště na přehradě Olešná. Zahráli jsme si tady několik her, užili si legraci na skluzavkách, prolézačkách a houpačkách. Pak jsme pokračovali dál do Chlebovic. Po překonání pořádného stoupání po sjezdovce na úbočí hory Kabátice se děti nejdříve posilnily svačinou a pak si s radostí vyběhly 93 schodů nahoru na rozhlednu Panorama. Když jsme si užívali nádherný výhled do okolí, přihnala se obrovská průtrž mračen. Měli jsme štěstí, že nás zastihla právě tady. Asi po hodinovém odpočinku nás čekala cesta do Chlebovic do Včelího obchůdku. Děti si nakoupily medové dobrůtky 😊 a mohli jsme nasednout do autobusu, který nás přivezl zpátky ke škole. Výlet se opravdu vydařil. 

Mgr. Jana Volná, Mgr. Ivan Faldyna

 

 

 

3.A ve Faunaparku

Ve středu 21. září 2022 se žáci 3.A vydali na „Indiánské bojovky“ do Faunaparku. Tvořili a vybarvovali vlastní totem z papíru a pak hledali úkoly, které museli najít, indiánsky se svolat a splnit. Poté se podívali na zvířátka, která na žáky nedočkavě pokukovala. I když nebylo zrovna teplo, naštěstí nikdo nezmokl, děti si toto dopoledne náramně užily a do školy se vracely s novými zážitky a dobrou náladou.

Mgr. Zuzana Špačková

         

 

 

Adaptační výlet 6.E

I přes nepříliš příznivé počasí se žáci 6.E vydali v úterý 20. září 2022 na výlet, který měl za cíl stmelit nově vzniklý kolektiv. Vybrali jsme si nenáročnou trasu, dlouhou asi 9 kilometrů, na Palkovické hůrky. Nejprve jsme se vydali na přehradu Olešná. Zde jsme si na hřišti zahráli týmové soutěže, žáky nejvíce bavilo skákání přes švihadlo ve dvojicích či trojicích. Poté jsme pokračovali přes vesnici Chlebovice k rozhledně Panorama. Po cestě nás zastihl déšť, byli jsme však připraveni a pláštěnky nám umožnily pokračovat v cestě. Náročné stoupání po sjezdovce k rozhledně všechny unavilo, ale za nádherný výhled do okolí to stálo. Po zpáteční cestě jsem se zastavili v medovém obchůdku, kde byla možnost načerpat energii z výborných sladkých dobrot. Zpátky ke škole nás již odvezl autobus městské hromadné dopravy. Všichni jsem spokojení došli do školní jídelny a vychutnali si skvělý oběd.

Mgr. Ivan Faldyna, Mgr. Jana Volná

  

 

 

Adaptační kurz 6.A

I přes nepříznivou předpověď počasí se v úterý 20. září 2022 žáci 6.A vydali na adaptační kurz. Naše cesta nás zavedla přes zákoutí v blízkosti frýdeckého náměstí přímo do zámku do nově zrekonstruované expozice Beskydy - lidé a příroda. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých věcí o našem kraji prostřednictvím velkého množství interaktivní prvků - zvukových puzzlí, kvízů na dotykovém displeji aj., a také si např. vyzkoušely, v jak malém prostoru museli pracovat naši horníci. Poté jsme se vydali na stadion TJ Slezan, kde jsme využili jak obě vnitřní tělocvičny, kde děti hrály seznamovací hry či si vyzkoušely opičí dráhu, tak venkovní běžeckou dráhu, kde ukázaly, že mají sportovního ducha, když se vzájemně podporovaly při štafetovém běhu, který všichni zvládli na výbornou. Doufám, že děti si tuto vzájemnou podporu budou prokazovat i ve třídě a v dalších letech, které ještě spolu na základní škole, a mnohdy i mimo ni, stráví.

Mgr. Lucie Kocichová, Mgr. Svatava Svobodová

        

 

 

Prvňáčci a deváťáci

I na začátku tohoto školního roku pomáhají prvňáčkům v prvních dnech orientovat se ve škole také deváťáci. Ráno je čekají u vchodu do školy, zavedou je k šatním skříňkám, pomohou s oblečením, přezutím, s aktovkami či baťůžky a doprovodí je do tříd. Nejmenší školáčci se tak pohybují před výukou po škole s vlastní „ochrankou“, což se jim moc líbí, a na svůj doprovod si rychle zvykli. I první zatoulané  čepice  a mikiny se s velkými kamarády snadněji hledají. A malí i velcí už se těší na další společné akce.

Mgr. Radana Vývodová

                    

 

 

Zahájení školního roku 2022/2023 na Osmičce

https://www.frydekmistek.cz/primator-slavnostne-zazvonil-novy-skolni-rok-zacal/

https://polar.cz/zpravy/frydeckomistecko/frydek-mistek/11000033095/ve-frydkumistku-nastoupilo-do-prvnich-trid-544-deti-na-8-zs-pripravili-uvitaci-ceremonial

 
 
 
Kolečko spojuje

Poslední prázdninovou neděli, 28. srpna 2022, tedy čtyři dny před zahájením školního roku, se v Ostravě v In line parku SAREZA již popáté uskutečnila benefiční akce Kolečko spojuje. Jde o ideální propojení handicapovaných a zdravých nadšenců a jejich koloběžky, in line brusle, invalidní vozíky, handbiky. Byli mezi nimi i dva naši žáci, Anabelka ze 4.B a Lukášek z 5.B. Pár minut po jedenácté hodině zhruba sto padesát nadšenců vyrazilo na zahajovací kruh dlouhý 400m a potom už každého čekal okruh dlouhý 1 200m. Najeto bylo  6764,4 km, což znamenalo 67 644Kč, a celkem se vybralo 69 860Kč. Letošní výtěžek připadl organizaci Strom života, která poskytuje zdravotní a lékařskou péči.

https://www.koleckospojuje.cz/

Mgr. Zdeňka Jedličková, Igor Caysberger